Javne nabavke iz ugla ponuđača

0

Priprema: Redakcija

U Privrednoj komori Srbije 2. jula 2015. održana je konferencija „Javne nabavke iz ugla ponuđača“ koju su zajenički organizovali Uprava za javne nabavke i Privredna komora Srbije, uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija i Kraljevine Švedske.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja stavova preduzeća o javnim nabavkama u Srbiji u 2014. i 2015. godini, koje je u junu ove godine na uzorku od 1.009 preduzeća.

Ključne nalaze istraživanja predstavila je dr Jovanka Vukmirović ističući da je opšti stav preduzeća u pogledu javnih nabavki preovlađujuće neutralan i pozitivan (64%) s obzirom da gotovo polovina anketiranih (48%) ima neutralan stav, a 15,4% pozitivan. Negativan stav ima 35%. Kada se kaže „javna nabavka“ ponuđači najčešće pomisle na „tendere, kao nezaobilaznu stvar“, „priliku za posao“ i „dosta dokumenata i vremena, a visok rizik“…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.