Uvodnik

0

U ime Redakcije: Vesna Kovačević

Kako konstatuje dr Zorica Tomić, današnjim menadžerima nije ni najmanje lako, jer “potpuno ogoljena, logika kapitala danas pokazuje da se ljudski odnosi, kako javni tako privatni, pretvaraju u odnose dominacije, u svojevrsne igre moći, oslonjene na konflikt, zastrašivanje i zavođenje bez strasti, kao na prirodno stanje. Fantazam savršenstva, od standardizovanog izgleda, kalkulisanog i propisanog vida odmora na preporučenoj destinaciji, elegantne ali neupadljive partnerke, do nepogrešivosti odluka, kojim korporativna ideologija kao kakvom batinom maše ispred nosa menadžera sa ambicijom, predstavlja teško breme koje mogu da izdrže samo ljudi sa integritetom.” I mada takvima “nisu potrebne nikakve specijalne edukacije”, mi i njima, ali pre svega onima koji još treba da rade na vlastitom integritetu posvećujemo ovo izdanje časopisa “GM Business & Lifestyle”.

Kako su godišnji odmori, a mnogi ih koriste baš tokom ovih letnjih meseci, pravo vreme da se poslovni ljudi, udaljeni od obaveza, vrate sebi, pa možda i preispitaju neke svoje stavove i poglede na posao, ali i na sebe same, rešili smo da im pomognemo u tome odabranim prilozima. Tako, odmah nakon “uvodnih” podsećanja na potrebu kontinuiranog rada na poboljšanjima na svim nivoima kompanije i na obavezu menadžera da učini da promene postanu svakodnevna rutina njegovih zaposlenih, otvaramo teme posledica nepoštovanja kompanijskih pravila, rizika primene neadekvatnih kriterijuma pri odabiru zaposlenih, problema rukovođenja ljudima koji imaju problema sa samokontrolom, ali se bavimo i pitanjem samopouzdanja i asertivnosti. “Asertivnost je ponašanje koje komunicira liderstvo”, kažu stručnjaci, a liderstvo predstavlja “veliki kvalitet koji svakog profesionalca može dovesti do onog nivoa prepoznatljivosti i profesionalnog uspeha kakav je oduvek želeo”.

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

Share.

About Author

Comments are closed.