Istraživanje: Ohrabrujući trend u domaćoj filantropiji

0

Prema istraživanju Fondacije Katalist, rađenom u partnerstvu sa Trag fondacijom, u 2017. godini u Srbiji građani i kompanije donirali su 27 miliona evra za opšte dobro, što je 28 % više nego u 2016. godini i predstavlja najveći iznos donacija otkako postoje istraživanja filantropije u Srbiji.

„U Srbiji postoji konstantan rast dobrotvornih davanja. Napredak koji sada vidimo rezultat je boljeg razumevanja darodavaca da davanje za opšte dobro ima dvostruku svrhu: pomoć kada je ona neophodna, ali i dugoročno ulaganje u društvo“, ističe kao glavni razlog rasta Aleksandra Vesić, autorka istraživanja i osnivačica Fondacije Katalist.

Iako lečenje sugrađana dominira kao oblast za koju se najviše donira, pored opšteg rasta dobrotvornih davanja, posebno raduje rast donacija za obrazovanje koje je sa 12,8 % po prvi put na trećoj poziciji najzastupljenijih tema, posle zdravstva i podrške marginalizovanim grupama.

Kada je reč o primaocima donacija, neprofitne organizacije ove godine učestvuju sa 25,6 % u ukupnom broju dobrotvornih akcija, čime su se gotovo izjednačile sa državom kao primaocem. To ukazuje na rast poverenja u određene neprofitne organizacije…

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.