Digitalni bonton

0

Bonton u komunikaciji i načinu izražavanja je nešto što se uči celog života, kako u privatnom tako i u poslovnom životu. Osnove dobrog uklapanja u kolektiv počivaju na dobroj komunikaciji. I sve bi ovo bilo super da se u naš život poslednjih godina nije upleo digitalni svet. Digitalni svet je sa sobom doneo novi vid komunikacije. Nažalost bonton iz realnog sveta se nije preneo na digitalni.

Celog života učimo od roditelja, škole i društva kako moramo i treba da se pridržavamo nekih normi ponašanja u ophođenju sa okolinom. U različitim fazama života različito se tumači ovo učenje. Kao mališani slepo verujemo svemu što mama i tata kažu. Učimo od njih lepe, ali i one ružne stvari koje oni nesvesno provuku u svom svakodnevnom govoru i ponašanju. Već u tinejdž dobu postajemo „najpametniji“ i tvrdimo da su sve to gluposti i da roditelji ništa ne znaju. U toku studiranja tvrdimo kako ne postoje društvene norme koje mogu jednu jedinku da sputaju u izražavanju slobode. Ne želimo da upadnemo u zamku stega koje donosi društvo. Ceo svet je naš. A onda pređemo tridesetu i skapiramo da su roditelji bili u pravu, da je društvo htelo da postavi neke normative koje zaista treba poštovati, da je bonton nešto što te zaista uči životu.

Bonton u komunikaciji i načinu izražavanja je nešto što se uči celog života, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. Osnove dobrog uklapanja u kolektiv počivaju na dobroj komunikaciji. I sve bi ovo bilo super da se u naš život poslednjih godina nije upleo digitalni svet. Digitalni svet je sa sobom doneo novi vid komunikacije. Nažalost, bonton iz realnog sveta nije se preneo na digitalni…

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.