Intervju: Za bolje odluke

0

Razgovarao: Dušan Katilović

Kompanija Open Text, globalni ECM vendor, je na srpskom tržištu ostvarila prve pozitivne rezultate, na šta su njeni čelni ljudi jako ponosni. Preduzeće Micro Business Solutions iz Beograda kao njihov zastupnik, sklopilo je prve ugovore o primeni softverskih rešenja ove firme, što predstavlja dobar povod za ovaj razgovor. Sa gospodinom Damianom Martinom, menadžerom prodaje Open Texta, prilikom njegove posete Beogradu razgovaramo o smeru u kome se kreću tehnologije upravljanja kompanijskim sadržajem.

Kažite nam nešto više o samoj kompaniji koja, bez obzira na lidersku poziciju na IT tržištu, možda nije u dovoljnoj meri poznata svim čitaocima GM-a.

Open Text je nezavisni softverski vendor, u smislu da smo fokusirani na obezbeđivanje raznih softverskih rešenja za kompanije i druge organizacije. Mi smo partneri sa drugim tehnološkim kompanijama kao što su Microsoft, SAP ili Oracle, kao i sa raznim dobavljačima hardvera poput HP-a, ali je naš fokus ipak na softveru. Kompanija je osnovana 1991. na temeljima projekta koji je sproveden na Univerzitetu Waterloo u Kanadi, a ticao se kreiranja elektronskog izdanja Oksfordovog rečnika engleskog jezika za šta je bilo neophodno stvoriti tehnologiju za pretraživanje koja bi se koristila za brzo indeksiranje i prikazivanje informacija. Ta tehnologija kasnije je korišćena na Vebu, između ostalog i za upotrebu Yahoo! pretraživača. Danas smo kompanija koja broji oko 3.500 zaposlenih, ima godišnji prihod od oko 1,3 milijarde USD i prisutna je u celom svetu.

Naš primarni fokus je na Enterprise Content Managementu i izradi rešenja koja obuhvataju upravljanje dokumentima – document management, poslovnim procesima – business management, zapisima – record management, kolaboraciju i čitavu paletu tehnologija koje nudimo tržištu. Strategija Open teksta je da bude vendor rešenja i softverske infrastrukture, kao i da nastavi sa rastom kroz akvizicije u domenima tehnoloških rešenja koja bi naši klijenti voleli da vide inkorporisana u ono što im već nudimo.

Akvizicijom do klijenata

Kako u tom svetlu ocenjujete momenat u 2006. kada ste kupili Hummingbird? 

Mislim da je to bila veoma interesantna kupovina, jer je Hummingbird tada bio veći od Open Texta. Kada smo kupili tu kompaniju naša vrednost je više nego udvostručena i dostigla je nekih 700 miliona dolara, što je zaista bio veliki skok.

Iza ove akvizicije stajala su dva razloga. Prvi je bio taj da prisustvo Open Texta u Evropi nije bilo značajno, već se za nas znalo uglavnom u SAD i Kanadi. Drugi razlog je to što nam je Hummingbird doneo značajnu bazu klijenata za tehnologije koje je razvio.

Ljudi u Srbiji često imaju problema sa shvatanjem koncepta Enterprise Content Managementa. Kako biste ga vi definisali?

Sadašnji trenutak sa našeg stanovišta karakteriše eksplozija sadržaja. Sa svih strana dobijamo nekakve sadržaje i to nas opterećuje, jer se od nas zahteva da ga pre svega prioritetizujemo, a zatim i strukturiramo. Kada govorimo o sadržaju, moramo da imamo na umu tri elementa: jedan je sam sadržaj koga predstavljaju informacije koje su kreirane ili primljene; drugi su ljudi koji donose odluke na bazi sadržaja (informacija) kojima raspolažu i treći element su procesi koji upravljaju protokom sadržaja u, iz i unutar organizacije. U tom pogledu, Enterprise Content Management je za nas tehnologija koja služi za strukturiranje nestrukturiranih informacija.

Naša rešenja imaju tri osnovne tačke fokusa. Jedna se tiče dostizanja visokog nivoa transparentnosti unutar organizacije koja menadžerima omogućuje odgovor na neka suštinska pitanja – kako im ide poslovanje, kako se odvijaju poslovni procesi u kompaniji itd. Druga je vezana za odgovornost – za to ko je u organizaciji odgovoran za donošenje i realizaciju određenih odluka. Treća se odnosi na uvid u strukturu organizacije i pruža pomoć pri odlučivanju kako unaprediti preduzeće u smislu povećanja stepena zadovoljstva i brzine usluživanja klijenta, odnosa sa partnerima i dobavljačima, optimizacije internih procedura…

Tekst u celosti možete pročitati ovde

Share.

About Author

Comments are closed.