Intervju: Igra na sigurno

0

Intervju radila: Vesna Kovačević

NPS d.o.o. posluje u okviru istoimene grupe, čije sedište je u Sloveniji, a koja važi za jednog od vodećih Microsoft Dynamics partnera u regionu. Takvoj reputaciji grupe u značajnoj meri dopirinosi i NPS tim u Srbiji, na čijem čelu je Vladan Petrović. GM kompanije NPS rođen je u Zadru. Timskom radu učio se na košarkaškom terenu kao kadetski reprezentativac nekadašnje Jugoslavije, strah od rizika otklonio bavljenjem paraglajdingom, a poslovnu karijeru gradio postepeno kao programer, projektant, IT menadžer. Danas, kao generalni direktor kompanije koja je „NAV partner godine za regiju istočne i jugoistočne Evrope”, insistira na kvalitetu kadrova kao ključu uspeha, a poziciju GM-a shvata kao sinonim za odgovornost.

Kompanija NPS od nedavno nosi laskavu titulu Microsoftovog „Partnera godine“, dobijenu za rešenje NAV Express. Možete li čitaocima GM-a, koji nisu informatički stručnjaci, ukratko objasniti o kakvom rešenju je reč?

O ovome sam u više navrata za više medija već govorio. Da, titula jeste laskava, zvanično ona glasi: Najbolji NAV partner u CEE regiji za 2009 godinu. Ako znate da je Microsoft CEE regija od Slovačke do Kazahstana i da na tom prostoru radi 2.500 Microsoft Gold Partnera, lako ćete razumeti zašto smo na nju posebno ponosni. Zašto je ona baš nama dodeljena, suštinski, koristeći „neIT rečnik“, jeste inovativnost u metodologiji pristupa izvođenju ERP projekata ugrađenih u jedan novi proizvod koji se zove Nav Express. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da NPS grupa već drugu uzastupnu godinu dobija i priznanje Najbolji BI partner u CEE regiji, kao i to da je NPS jedna od dve kompanije iz CEE regije koja je dobila više od jedne nagrade na Microsoft svetskoj partnerskoj konferenciji u 2009 godini. Sve su to lepa priznanja koja nas u suštini samo obavezuju da sutra budemo još bolji nego što smo danas.

NAV Express je namenjen malim preduzećima, kojih u našoj zemlji i ima najviše. Da li je, prema vašem iskustvu, u ovom tržišnom segmentu dovoljno razvijena svest o koristi od primene novih tehnologija u poslovanju i u kojoj meri se mala preduzeća u Srbiji odlučuju za ovaj vaš proizvod?

Svest o potrebi primene međunarodnog ERP standarda, što Nav Express, NAV i AX iz palete Microsoft Business Solutiona i jesu, evoluira svakim danom sve više. Na razvoj svesti o takvoj potrebi svakog dana utičemo mi koji se tim poslom bavimo, vi koji o tome pišete, Microsoft koji sve više poklanja pažnju i tom segmentu sopstvenog biznisa, i strane kompanije koje su sve više prisutne na srpskom tržištu i koje takav pristup donose sa sobom.

Možda će informacija i svest do segmenta tržišta malih preduzeća i najkasnije „dopreti“, ali sam siguran da će taj zdravi, preduzetnički deo našeg društva na tu informaciju i najbrže reagovati. Odnosno, brzo usvojiti međunarodne standarde i preporuke i brzo sve to primeniti u svojoj poslovnoj praksi. Ne vide bez razloga međunarodni faktori upravo nišu malih i srednjih preduzeća kao motor budućeg razvoja privrede Srbije. To su firme spremne da brzo reaguju i brzo se prilagode svim promenama uslova poslovanja. Na kraju krajava, ono što izdvaja pretke čoveka od njima sličnih grupa koje su u isto vreme, pre stotina hiljada godina, obitavale na Zemlji, jeste spremnost da brzo i inovativno reaguju na promene u svom okruženju.

Po pitanju upotrebe međunarodno priznatih poslovnih rešenja – ERP jedna istina važi i za velike i za male: „Ulaganje u IT vas neće učiniti bogatim, ali će vas neulaganje zasigurno osiromašiti!“

„Perspektivniji“ od Slovenaca

NPS grupa posluje u celoj regiji bivše SFRJ. Kako u Grupi ocenjuju značaj i perspektive srpskog tržišta?

Iako je činjenica da srpsko tržište po pitanju primene međunarodno priznatih ERP rešenja kasni, na primer, za Slovenijom tri do pet godina, to ga upravo i čini perspektivnijim tržištem od tržišta Slovenije. 🙂 Pretpostavka je da će Srbija nakon okončanja svetske ekonomske krize dostići one stope privrednog razvoja koje je imala i pre krize. Time će se firme koje posluju u Srbiji sa fokusa preživljavanja vratiti na fokus razvoja, a samim tim će se otvoriti i potreba za primenom međunarodno priznatog ERP rešenja veća nego što je danas.

Podaci govore da je aktuelna ekonomska kriza veoma pogodila IT sektor. U kojoj meri ju je osetila vaša kompanija i šta je bio vaš odgovor na krizu?

Zvanični statistički podaci za Srbiju za ITC sektor u 2009. godini su pad od oko dvadesetak procenata. Pad softverskog udela, odnosno segmenta usluga je čak i veći –  30%. NPS je na krizu počeo da reaguje još u septembru 2008. i to je nastavio da čini na malte ne dnevnom nivou u toku cele 2009. godine. Rezultat „kriznih mera“, iliti „vođenja firme u krizi“, je taj da smo u kriznoj 2009. uspeli da ponovimo poslovni rezultat ostvaren u 2008. i pri tom još ojačali tim, odnosno dočekali 2010. godinu za 25% brojčano jači. I to na novoj, većoj i lepšoj lokaciji:)

Kad sumiram rezultate poslovanja 2009. godine, obično napravim osvrt na dobro i loše. Čak i u 2009. godini mnogo je više na strani dobrog, odnosno veoma je malo toga što možemo smatrati loše urađenim. Ako tražimo razloge, odnosno zasluge za dobro poslovanje i u kriznim vremenima, oni su pre svega na strani zaposlenih u NPS-u. Stručan, samosvestan i odgovoran kadar je ključ uspeha realizacije svakog postavljenog zadatka. A pred njima je u 2009. bilo puno teških zadataka i svi su uspešno završeni.

Isti ključ uspeha

Vizija NPS grupe je da do 2016. postane “preduzeće koje ostvaruje milijardu evra prometa”. Dokle ste stigli u realizaciji ovog cilja?

Svaka firma treba da ima svoju viziju i da ka njoj teži. Da li će je i ostvariti i kada zavisi od mnogo čega. Naravno da su nas dve krizne godine, ova i potencijalno sledeća, u ostvarenju ove vizije omele. Da li ćemo od nje odustati? Ne. Viziji ćemo težiti i dalje nesmanjenim elanom i upornošću.

Tekst u celosti možete pročitati ovde 

Share.

About Author

Comments are closed.