ICT u 2010. godini: Balansiranje rizika, troškova i rasta

0

Piše: dr Petar Kočović, Gartner

Kada je u pitanju ICT, posmatrano iz više uglova, ovo je najlošija godina u istoriji. Procena je da će do kraja 2009. godine, u poređenju sa 2008, potrošnja u oblasti IT-a na svetskom nivou opasti 6,8%. IT industrija se neće oporaviti i vratiti na nivo 2008. godine sve do 2012. ICT potrošnja u 2009. godini će iznositi oko 3,3 milijarde USD, nasuprot 3,5 milijardi, koliko je napravljeno prethodne godine.

Istraživanja pokazuju da je potrošnja opala na svim tržištima: hardvera, softvera, telekomunikacija i usluga. U poređenju sa prethodnim ekonomskim ciklusima, pad se oseća u celom svetu i, kao što se može videti iz grafikona, on je značajan. (Posmatrano po regionima, u 2009. rast beleži jedino Japan, dok su svi ostali regioni u padu).

Prethodni veliki pad u ovoj oblasti desio se 2001. godine, a onda je usledio period od 2002. do 2008. koji predstavlja „zlatno doba“ svetskog IT-a. Nakon njega, u 2009. godini, došlo do kolapsa. Sledeće godine se očekuje rast od 2,6%, ali ovaj rast će mnogi osetiti kao nulti rast, a mnogi kao dodatni pad.

„Presudna“ 2010.

Za 2010. se predviđa da će biti godina kada treba balansirati troškove, rizike i rast. Zato se za rast treba spremiti. Sada! CIO i izvršni direktori moraju pažljivo da planiraju narednu godinu. Iz perspektive budžetiranja, treba voditi računa o tri komponente. Kako je primećeno kontinulano pomeranje sa kapitanih troškova ka operativnim (koncept kao što je Cloud computing je samo ubrzao ovaj proces), CIO-i kompanija moraju da vode računa o uticaju kapitalnih na operativne troškove i da planiraju vrlo precizno.

Takođe, treba povesti računa o starosti IT hardvera. Ako kompanije nastave da ne kupuju servere, PC računare i štampače i u 2010. godini, doći će do ozbiljnih poteškoća u održavanju opreme. Poznat je scenario sučeljavanja sa finansijskim direktorom koji obično kaže: „To još uvek radi. Zašto bismo bilo šta morali da menjamo?“ U 2009. godini, globalno, oko milion servera nije zamenjeno. Ako se tako nastavi do kraja 2010. (uključujući i 2009.) neće biti zamenjeno njih oko tri miliona, što predstavlja oko 10% ukupne instalirane serverske snage. Finansijski direktori će morati da shvate tu dinamiku.
I konačno, IT strušnjaci će morati da nauče da mere IT poslovne rezultate i izvođenje; da se izraze preko podataka kao što je povratak u investirano, kako bi sve bilo jasnije izvršnim direktorima.

Sve se vrti oko troškova

Pri ovome treba imati na umu četiri uticaja: da li se želi veća kontrola ili veća autonomija, da li se želi imati sve „u kući“ ili dati deo onima izvan (outsourcing), da li se želi biti vlasnik resursa ili koristiti podeljene resurse (kao što je Cloud computing), da li se ulazi u kompleksne projekte ili se želi da oni budu maksimalno jednostavni.

Iz prethodnog se može videti da se sve vrti oko troškova. Ali mi u Gartneru verujemo da su rizici i rast takođe jako važni. Zato projektima dajemo veću autonomiju. Cloud computing je, pokazala je 2009. godina na mnogim svetskim projektima, dobro uporište za ovu priču. To vodi vlasništvo u organizaciji sa vlasništva nad opremom ka deljenju resursa, ili korišćenje tuđih resursa. Zato mi u Gartneru smatamo da će u 2010. godini, na osnovu posmatranja od oktobra 2008. godine, dominirati sledeće tri oblasti – troškovi, Cloud computing i RP/SCM, a odmah zatim i poslovno obaveštavanje, virtuelizacija i društveno umrežavanje.

Tekst u celosti možete pročitati ovde 

Share.

About Author

Comments are closed.