HR: Maska nije dovoljna

0

Pripremio: Goran Kastratović

Krajem aprila 2009. vladine i zdravstvene javne ustanove širom sveta pripremale su se za prihvatanje širenja virusa AH1N1, gripa poznatog kao “svinjski”. Zaraza je počela u Meksiku, gde je tada zabeleženo više od sto smrtnih slučajeva, a potom se proširila i na SAD, Kanadu, Evropu i u druge delove sveta. Svi su strahovali od pandemije, a pred kompanijama je bio dodatni izazov organizovanja poslovanja u takvim uslovima. Srećom, do nje nije došlo. Međutim, Gartnerovo istraživanje kaže da, uprkos tome što još nije proglašena pandemija, medijska pažnja koju je svinjski grip dobio itekako utiče na preduzeća. Kao primer navodi se pad cena nafte koji se pripisuje strahu da će zaraza usporiti ekonomski rast, kao i upozorenje Evrope njenim građanima da ne putuju u SAD i Meksiko. Smatra se da bi prava pandemija prouzrokovala stopu odsustvovanja sa posla koja bi se kretala i više od 40% u preduzećima, njihovim snabdevačima i poslovnim partnerima, a to bi sigurno dovelo do prekida brojnih operacija.

Ecomer – jak imunitet u borbi sa virusom H1N1

Vakcina protiv virusa gripa H1N1 može da pomogne da se izbegne novi grip, ali za primenu i dejstvo vakcine je neophodno vreme: vreme da vakcina protiv novog gripa bude dostupna svima u Srbiji i vreme da imunološki sistem u organizmu razvije ovako dobijenu imunološku odbranu.

Šta ne moramo čekati?

Možemo obezbediti da naš sistem imunološke odbrane dobro funkcioniše. To nam može obezbediti preparat Ecomer.

Ulje iz ajkuline jetre korišćeno je vekovima širom sveta kao dodatak ishrani za preventivu i lečenje raznih infekcija, posebno prehlada i gripa. Prisustvo alkil glicerola u ulju iz ajkuline jetre je identifikovano kao primarni aktivni princip za jačanje imunološkog sistema. Alkil gliceroli se nalaze u majčinom mleku te dojenje daje deci
prirodnu zaštitu i povećava njihovu nerazvijenu imunološku odbranu od infekcija. Alkil gliceroli nisu prisutni u svakodnevnoj ishrani pa ih je neophodno dodavati. Ecomer alkil gliceroli su najbolji prirodni izvor alkilglicerola.

Ecomer povećava sposobnost urođene a i specifične imunološke odbrane. Kliničkim istraživanjima zaključeno je da je „dodavanje optimalnih doza preparata Ecomer korisno u slučajevima bakterijskih, virusnih i gljivičnih infekcija“, „ustanovljeno je da je Ecomer koristio u lečenju stanja koja su prouzrokovana neadekvatnom imunološkom reakcijom“, i „Ecomer-alkilgliceroli se mogu koristiti … za jačanje imunološke odbrane od infektivnih bolesti.“

Novi grip je na početku pandemijskog širenja. Vakcina protiv novog gripa će stići u Srbiju tek krajem godine. Ograničene su količine vakcina koje će biti na raspolaganju, očekivani broj doza je samo 3 miliona. Vakcina može biti beskorisna ukoliko virus promeni svoje antigenske karakteristike.

GRIP – STOP!  Stoga, neka vaš izbor bude Ecomer, preparat koji ima moć da pojača sistem imunološke odbrane od virusa svinjskog gripa H1N1.

 

Preduzeća, vlade i regulatorne agencije ne bi trebalo da vuku poteze rukovođene panikom (na primer zatvaranje svih operacija) kao odgovor na preplavljenost medija informacijama o gripu. Ali business continuity management i profesionalci zaduženi za oporavak od katastrofa trebalo bi da koriste široko rasprostranjenu zabrinutost od pandemije i povećaju svesnost o potencijalnom uticaju sveopšte zaraze na poslovanje, preporučuje Garner na osnovu svojih istraživanja. A prema nekima od njih, kaže, svega 12 % institucija koje su učestvovale u anketi ima “veoma efektne” planove suprotstavljanja novom gripu.

Iz tog razloga i mi se vraćamo ovoj temi da bismo još jednom podsetili preduzeća da moraju da prepoznaju hitnu potrebu za razvijanjem i implementacijom planiranog odgovora na pandemiju, jednako se nadajući da do njegove primene neće doći.

Tekst koji sledi namenjen je onima koji upravljaju malim i srednjim preduzećima i sadrži obilje uputstava o načinima na koje bi trebalo boriti se protiv pandemije i obezbediti kontinuirano poslovanje i u uslovima zaraze. Reč je o merama koje  preporučuje Međunarodna organizacija rada.

Informisanje i planiranje

Kao osnovu, MOR ističe značaj informisanosti, pa insistira na potrebi prikupljanja i distribucije aktuelnih informacija o pandemiji.

Prvi korak u planiranju i implementaciji praktičnih akcija zaštite radnika i poslovanja sastoji se od prikupljanja ažurnih informacija o pandemiji.
“Prikupljajte aktuelne informacije o pandemiji gripa kako biste zaštitili svoje radnike i svoj posao. Prikupljajte ažurne informacije od zdravstvenih organizacija, radnih stanica i organizacija poslodavaca. Delite informacije sa svojim klijentima, dobavljačima, bankama, susednim kompanijama i ostalim poslovnim partnerima.  Delite informacije sa radnicima i razgovarajte sa njima o unapređenju poslovne bezbednosti“, kaže se u preporuci  Međunarodne organizacije rada.

Jednako bitno je i razvijanje plana pripreme preduzeća za pandemiju gripa.

„Pokažite upravljačku posvećenost zaštiti radnika i posla od pandemije“, obraćao se MOL svojevremeno poslodavcima na Tajlandu, koji su se među prvima suočili sa  posledicama virusa po poslovanje, ali ista preporuka važi i za sve ostale.

U tu svrhu valja organizovati komisiju koja će pripremiti plan, a onda sledi dizajniranje plana pripreme preduzeća za pandemiju, koji će obuhvatiti ključne aspekte poslovanja. Dobro je nabaviti ih i učiti iz planova koje su uradile druge kompanije.

„Ukoliko imate efektan plan pripreme preduzeća za pandemiju bolje ćete zaštiti svoje radnike i posao kojim se bavite. On ne mora biti dugačak ni perfektan; sadržaće osnovne korake zaštite i kratka uputstva. Saopštite svim zaposlenim  da će menadžment kompanije napraviti plan priprema za buduću pandemiju. Kažite im da će rukovodstvu dobro doći svaka ideja koju imaju u smislu unapređenja plana“, preporučuje Međunarodne organizacije rada poslodavcima. Plan mora da obezbedi praktične načine zaštite zaposlenih, što uključuje medicinsku brigu, promociju navika lične higijene i promenu načina poslovanja u smislu obezbeđivanja što manjeg obima ličnih međuljudskih kontakata.

Bez suvišnih kontakata

U cilju smanjenja direktnih kontakata između ljudi na poslu valja radne stanice postaviti tako da rastojanje između njih bude najmanje 1,5 metara, promovisati  jednosmernu upotrebu stepeništa i prolaznih staza, motivisati zaposlene da rade od kuće, ukoliko se posao može završiti na takav način. Takođe, bilo bi dobro organizovati telefonske i internet susrete umesto ličnih kontakata i obezbediti sigurna prevozna sredstva za svoje zaposlene.

Čišćenje i dezinfekcija kvaka na vratima, slavina, prekidača, kopir mašina i drugih predmeta koje ljudi stalno dodiruju se podrazumevaju.

Virus gripa se prenosi sa čoveka na čoveka. Zato treba reći radnicima da ne dolaze na posao ukoliko primete bilo koji od simptoma gripa; zatvoriti kantine i kioske u firmi gde se okuplja mnogo ljudi i obezbediti upakovanu hranu i vodu za zaposlene.

Promocija navika lične higijene

Promocija ovih navika već izvesno vreme kod nas se vrši putem medijskih kampanja, ali nije na odmet da to bude i deo kompanijske prakse. U interesu svih treba ustanoviti kao kompanijsko pravilo da svi pažljivo peru ruke, zaposlenima omogućiti da nose maske, kako na radnom mestu tako i van njega.

Pokrivanje nosa i usta maramicom kada se kašlje i kija trebalo bi da je deo uobičajenog ponašanja svih, ali kako očigledno nije, bilo bi dobro da odgovarajuće plakate na to podsećaju one nemarne.
„Ukoliko nemate maramicu kihnite u nadlakticu jer će to obezbediti manje širenje virusa“, jedna je od poruka.

„Razgovarajte sa svojim radnicima o načinima za uspostavljanje navika lične higijene kao dela kompanijske kulture. Pronađite radnike koji praktikuju dobre navike lične higijene i naučite od njih kako održati takvo ponašanje. Podelite te informacije sa ostalim zaposlenima. Promovišite mere lične higijene korak po korak. Što se više radnika pridruži, rizik od infekcije u vašem preduzeću će biti manji. Virus se prenosi sa čoveka na čoveka i zadržava se na rukama, stolovima, čašama i drugim predmetima pa je uspostavljanje visokog nivoa higijene neophodno kako bi se zaraza smanjila i vaš posao manje trpeo“, kaže se i u citiranom izveštaju Međunarodne organizacije rada.

Tekst u celosti možete pročitati ovde 

Share.

About Author

Comments are closed.