Goran Dubajić,

0

dvadeset šest godina na menadžerskim pozicijama u raznim industrijama, od čega tri godine kao Interim Manager; funkcionalne kompetencije: izvršni direktor; oblasti kompetencija: telekomunikacije, osiguranje, bankarski sektor, marketing, advertising, MSP; operativne kompetencije: prodaja i marketing (Expert), CRM (Expert), menadžment kvalitetom (Professional), Change management (Professional), trening i obuka (Professional); najveći uspesi: razvoj i implementacija prodajne strategije – širenje tržišta na celu teritoriju Srbije i u susedne zemlje otvaranjem 30 franšizing objekata (tekstilna industrija) i Change management (kontakt centar) – razvoj novih usluga kontakt centra, povećanje produktivnosti agenata za 70%, akvizicija novih klijenata.

Tekst: Menadžer na određeno vreme

Share.

About Author

Comments are closed.