dr Momčilo Talijan,

0

redovni profesor Beogradskog univerziteta, radno angažovan na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i na više poslovnih fakulteta za obrazovanje kadrova za poslovnu bezbednost i policiju u Srbiji i Republici Srpskoj

Tekst: Menadžment u suzbijanju kriminaliteta

Tekst: Menadžment i bezbednost

Tekst: Aplikativni model poslovne bezbednosti

Tekst: Mere valjanosti policijskog menadžmenta u suzbijanju kriminaliteta

Share.

About Author

Comments are closed.