Digitalizacija poslovanja data centara

0

Svakim danom se u IT domenu javlja sve veći broj zahteva i izazova o kojima treba voditi računa u procesu planiranja, projektovanja i realizacije data centara. Ti zahtevi podrazumevaju neprekidnu dostupnost servisa najvišeg kvaliteta, povećanje zahteva za optimizacijom i funkcionisanjem na maksimumu raspoloživih kapaciteta, uštede i kontrola potrošnje, itd.

Novi trendovi, Internet stvari (IoT) i povećanje količine podataka zahtevaju i sve veću brzinu obrade i dostavljanja krajnjim korisnicima, što predstavlja veliki izazov. Trendovi za poslovanje u domenu ICT sektora nam dolaze u obliku Edge Computinga – paradigme gde se infrastruktura ponovo približava izvoru informacija. To postaje zona koja povezuje cloud computing i korisnika i omogućava ICT sektoru da zadrži kontrolu nad svojim osetljivim podacima. Edge Computing rešenja se bave ograničenjima clouda, a to podrazumeva kašnjenje, propusni opseg i obezbeđuju čuvanje podataka lokalno. Jedan minut prekida rada data centra košta 8.851 dolara u proseku, dok jedan prekid rada data centra košta 740.357 dolara u proseku. Najveći izmereni trošak prekida rada data centra iznosi 2.409.991 dolara…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.