Deset zapovesti organizacione transformacije

0

Napisao: Zvezdan Horvat

1. Sve organizacije teže da rade prave stvari na pravi način, i kratkoročno i dugoročno. Kad god razmatramo šta se sa organizacijama dešava treba se vratiti na sam početak, na izvor koji se može pronaći u tekstovima najcenjenijeg profesora menadžmenta Pitera Drakera (Peter Drucker), a to su definicije efektivnosti i efikasnosti.

Raditi prave stvari (efektivnost) na pravi način (efikasnost) je ideal koji organizacije ostvaruju na kratko, jer dobar menadžment uvek je putovanje a ne stanje.

Mi volimo da kažemo da smo “stabilna organizacija”, ne shvatajući da je trenutka kada smo to izrekli pad počeo. Raditi pogrešne stvari na pravi način, prave stvari na pogrešan način ili pogrešne stvari na pogrešan način je osnova propasti. Kada god organizacija nije uspešna potrebno je analizirati u čemu je problem: u efektivnosti ili efikasnosti. Ako se gubi tržište i proizvod niko neće da kupi teško da će do preokreta doći ponavljanjem stereotipnih rešenja ili strogim upisivanjem ko kada stiže na posao.

Slična je situacija i kada se previše zaletimo i razletimo, pa dođe do fenomena urušavanja tunela za nama, jer logistika ne može da izdrži takav rast. Tada lek nije još više trčanja.

Slično se dešava i sa našim kratkoročnim ili dugoročnim gledanjem na stvari. Često gledajući samo da isplatimo sledeću platu, i tako iz meseca u mesec, na kraju ne vidimo šta se zapravo dešava na tržištu. A kada shvatimo obično je kasno.

Dakle, organizacije teže kratkoročnoj i dugoročnoj efektivnosti i efikasnosti; nesnalaženje na ovom putu prouzrokuje bolesti…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.