Biznis transfer

0

Piše: Boris Vukić, partner Adizes SEE

Kritična faza u razvoju malih i srednjih, ali i velikih preduzeća u privatnom sektoru je biznis transfer koji podrazumeva prenošenje poslovanja preduzeća na drugu osobu (deca, menadžeri, zaposleni, drugi preduzetnici ili menadžeri…) ili preduzeće čime se osigurava kontinuitet postojanja i poslovnih aktivnosti poduzeća.

U dokumentima Evropske unije koji govore o značaju problematike biznis transfera ovih preduzeća ukazuje se na 450.000 preduzeća s oko 2 miliona zaposlenih koja svake godine u Evropskoj uniji prolaze proces prenosa poslovanja, te procenu da se u oko 150.000 preduzeća problemu prenosa poslovanja ne pristupa na adekvatan način čime se u pitanje dovodi oko 600.000 radnih mesta.

U razvijenim zemljama koje imaju dugu tradiciju preduzetništva i privatnog vlasništva područje biznis transfera usko se povezuje sa problematikom razvoja i održivosti porodičnih kompanija. Porodične kompanije su važan deo svake privreda, a njihov značaj se prepoznaje kroz udeo u broju zaposlenih (50-80% zaposlenih u privatnom sektoru) i udeo u ukupnom broju preduzeća (više od 60% u većini zapadnoevropskih zemalja). Prema istraživanjima, samo 30% porodičnih preduzeća preživi prenos poslovanja na drugu generaciju, 13% na treću generaciju, a svega 3% ima duži životni vek.

Evropski parlament usvojio je 8. septembra 2015. Rezoluciju o porodičnim kompanijama u Evropi koja naglašava značaj porodičnih preduzeća, njihovu ulogu u privrednom rastu i socijalnom razvoju EU, te smanjenju nezaposlenosti i ulaganju u ljudski kapital. Prema podacima navedenim u Rezoluciji, u 2014. godini 85% svih evropskih preduzeća čine porodična preduzeća koja su zadužena za 60% svih radnih mesta u privatnom sektoru…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.