Uvodnik GM 111

0

U ime Redakcije: Vesna Kovačević, glavna i odgovorna urednica

U poslovanju, kao i u životu, dobro je s vremena na vreme zastati i osvrnuti se oko sebe da bi se sagledala šira slika, stekao uvid u opštu situaciju i tako bolje odredila vlastita pozicija. U ovom izdanju časopisa čitaocima pomažemo da to urade objavljivanjem rezultata nekoliko istraživanja. Onima koji rade u oblasti bankarstva namenjeni su zaključci  studije “Bankarstvo u regionu CIE: Region CIE pravo mesto“ koju je sprovelo Odeljenje za strategiju i korporativno istraživanje UniCredita, a koji pokazuju da je, u  skladu sa povoljnim makroekonomskim okruženjem, bankarski sektor u regionu CIE ostvario profit u svim zemljama u 2016. godini, prvi put nakon krize 2008/2009. Iako svi izazovi nisu otklonjeni, sigurno zvuči ohrabrujuće da, kada je bankarski sektor u pitanju, „postoje relativno pozitivni izgledi”, te da se očekuje da u naredne dve godine skoro sve zemlje ovog regiona „zabeleže rast kreditiranja, pri čemu će one koje su do sada zaostajale dostići ostale”…

Vlasnike privatnih firmi sigurnio će podstaći na razmišljanje rezultati istraživanja koje je početkom 2017. sproveo ASEE Centar među 205 vlasnika kompanija u Srbiji koji imaju više od 55 godina, a kao deo projekta “Biznis transfer”. Biznis transfer podrazumeva “prenošenje poslovanja preduzeća na drugu osobu (deca, menadžeri, zaposleni, drugi preduzetnici ili menadžeri…) ili preduzeće čime se osigurava kontinuitet postojanja i poslovnih aktivnosti poduzeća”, a aktualnost ovog problema, kako ističu u Adizesu, dodatno je naglašena u Srbiji zbog velikog broja transfera koji će se u idućih pet godina dogoditi u preduzećima koja su osnivana posle 1990. godine. “Uspešnost u sprovođenju biznis transfer procesa u Srbiji zavisiće od razumevanja uloge i odgovornosti mnogih: brojnih ministarstva (privrede, rada, finansija, pravde), banaka, konsultanata, računovođa, advokata, ali pre svega samih vlasnika preduzeća koji imaju odgovornost ali i privilegiju da donesu odluku o započinjanju ovog procesa, čime utiču na budućnost preduzeća koja su osnovali i uspešno razvijali dugi niz godina”, konstatuje Boris Vukić, partner Adizes SEE.

Istraživanje je pokazalo da li i kakve odgovore imaju na biznis transfer ispitani osnivači kompanija u Srbiji, kako vide svoju budućnost i budućnost svojih firmi, ali ono isto tako ukazuje na složenost ovog procesa, koje neki možda nisu svesni…

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

 

Share.

About Author

Comments are closed.