Analiza – Poslovne transakcije u CSE

0

Piše: Ernst & Young

Najnoviji izveštaj revizorskokonsultantske kompanije EY (Ernst & Young), „Central and South Eastern Europe – M&A Barometer“ koji se bavi analizom poslovnih transakcija u jedanaest zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CSE) koje uključuju Srbiju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku Republiku, Grčku, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju, Slovačku, Sloveniju i Tursku, pokazuje da je u prvoj polovini 2014. godine, u većini zemalja iz regiona zabeležen rast aktivnosti spajanja i akvizicija u pogledu obima, sa ukupnim brojem transakcija od 630. Takođe, u poređenju sa istim periodom prošle godine, može se primetiti značajan porast od 63,6 % u vidu tržišne vrednosti, uglavnom kao posledica transakcija velike vrednosti koje su se dogodile na tržištu Republike Češke u prvoj polovini ove godine.

Detaljnije istraživanje je pokazalo da su većinu transakcija činile lokalne transakcije (52 % od ukupnog broja transakcija), što znači da i kupci i prodavci potiču iz iste zemlje. Takođe, interesantna je činjenica da je većina transakcija obavljena od strane strateških investitora, a najaktivnija grana industrije bio je IT sektor, dok su se u pogledu vrednosti najveće transakcije dogodile u okviru telekomunikacija i medija, hemijskom i sektoru nekretnina…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.