Tajna vezivanja potrošača

0

Pripremila: Vesna Kovačević

Širom sveta postoji tektonski kulturni pomak u redefinisanju ponašanja korisnika. Današnji kupci rade više, tražeći više i obavezujući se kompanijama pod svojim uslovima. Preduzeća su primorana da brzo menjaju taktike koje koriste da bi doprle do korisnika i služile im, kao da se hvataju u koštac sa novim saobraćajnim pravilima. Šta više, način na koji novi korisnik (kupac) interaktuje može da bude naizgled nasumičan preko sve većeg niza dodirnih tačaka. Korisničko iskustvo ne može više da bude “definisano” ili odnosi “upravljani”. Mi se ne možemo osloniti na jedan kanal za hvatanje pažnje, obraćanje ili služenje korisniku. Ipak, i danas većina preduzeća “upravlja” odnosima sa korisnicima pomoću kanala i upinje se da razume ili zadovolji to kako korisnici danas interaktuju, opservacija je koju u jednom od svojih postova na Internetu iznosi Brajan Voker (Brian Walker), vodeći svetski stručnjak za komercijalne platforme, višekanalnu trgovinu, angažovanje potrošača, marketing tehnologije i mobilnost.

Za navigaciju ovom oblašću potreban je novi set pravila. Mi više ne možemo da zavisimo od izolovane grupe procesa koji su definisali tradicionalne marketinške taktike zasnovane na segmentaciji ili Customer Relationship Management (CRM). Danas moramo da definišemo kontekst i podstičemo primenljivost u cilju služenja korisniku (kupcu). Sjajan prodavac može to da uradi, ali on to ne čini obradom milijardi bitova nekadašnjih podataka. On to čini slušajući i reagujući na kontekst i na to šta korisnik traži i kaže, tvrdi Voker, praveći uvod u priču o tome zašto Big Data (trend eksponencijalnog rasta količine i dostupnosti strukturiranih i nestrukturiranih podataka, vаžan za poslovanje u smislu da više podataka može dovesti do preciznijih analiza, ali i da bez odgovarajućeg sistema obrade i poslovnog izveštavanja obilje podataka može da postane inhibirajući faktor) i informacije iz prošlosti ne treba uzimati zdravo za gotovo ili smatrati dovoljnim kada je reč o zadovoljavanju potreba današnjih korisnika i njihovom vezivanju.

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.