Žene preuzimaju kontrolu

0

Preduzetnice imaju veće šanse za uspeh na razvijenim tržištima, pokazuju rezultati drugog istraživanja Mastercard Indeks ženskog preduzetništva (MIWE). Kada se uporede sa vlasnicama firmi sa tržišta u razvoju, vlasnice firmi sa razvijenih tržišta na raspolaganju imaju više resursa i prilika, uključujući i pristup kapitalu, finansijskim uslugama i programima za obrazovanje.

Kada se posmatraju opšti rezultati, Indeks ukazuje da žene koje razmišljaju o pokretanju biznisa i one koje već imaju svoje firme postižu uspehe uprkos rodno-kulturološkim predrasudama koje predstavljaju značajne prepreke za unapređenje poslovanja.

Indeks prati napredak i dostignuća preduzetnica i vlasnica firmi na 57 tržišta koja se prostiru na pet geografskih regija –pacifički obruč, Evropu, Latinsku Ameriku, Bliski Istok sa Afrikom i Severnu Ameriku.

Mastercard Indeks ženskog preduzetništva – Top 10 tržišta sa najpodsticajnijim uslovima za uspeh preduzetnica

 1. Novi Zeland – 74,2
 2. Švedska – 71,3
 3. Kanada – 70,9
 4. Sjedinjene Američke Države – 70,8
 5. Singapur – 69,2
 6. Portugalija – 69,1
 7. Australija – 68,9
 8. Belgija – 68,7
 9. Filipini – 68,0
 10. Ujedinjeno Kraljevstvo – 67,9

Indeks ukazuje da ni razvijena tržišta sa boljim podsticajnim uslovima nisu imuna na kulturološke predrasude prema preduzetnicama. Na Novom Zelandu rezultati su pokazali da je društvo manje naklonjeno ženama preduzetnicama. Uprkos ovakvim okolnostima, preduzetnice sa Novog Zelanda su prevazišle prepreke i po drugu godinu zaredom, plasirale se na prvo mesto liste.

Indeks takođe ukazuje da prilike za razvoj preduzetništva ne zavise isključivo od stepena ekonomske razvijenosti tržišta. Tržišta u razvoju, kao što su Gana (46,4%) – uz Malavi i Nigeriju, jedno od tri nova tržišta koja su uključena u istraživanje – Uganda (33,8 %) i Vijetnam (31,3 %) imaju viši procenat ženske vlasničke strukture u biznisu u poređenju sa razvijenijim tržištima. Žene se na ovim tržištima postaju preduzetnice iz potrebe, podstaknute porivom za preživljavanje uprkos manjku finansijskog kapitala i pristupa podsticajnim sredstvima.

Udeo žena u ukupnom vlasništvu firmi – top 10 tržišta 

 1. Gana – 46,4%
 2. Rusija – 34,6%
 3. Uganda – 33,8%
 4. Novi Zeland – 33,0%
 5. Australija – 32,1%
 6. Vijetnam – 31,3%
 7. Poljska – 30,3%
 8. Španija – 29,4%
 9. Rumunija -28,9%
 10. Portugalija – 28,7%

„Uoči Međunarodnog dana žena, nadamo se da će naše istraživanje poslužiti kao pravovremeni podsetnik vladama i nadležnim organizacijama da pojačaju podršku ženama koje razmišljaju o pokretanju biznisa i onima koje već imaju svoje firme u svim sektorima, kroz veći stepen finansijske inkluzije i pružanje boljeg pristupa obrazovanju”, rekla je Jelena Ristić, direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard.

Ključni podaci

 • Na čemu se zasniva uspešno poslovanje? Na moćnoj kombinaciji pristupa finansijskim uslugama i proizvodima, lakoći poslovanja, velikoj podršci malim i srednjim preduzećima i kvalitetnoj upravi, kao što je slučaj na Novom Zelandu (74,2 poena – 1. mesto), u Švedskoj (71,3 – 2. mesto), Kanadi (70,9 – 3. mesto), Sjedinjenim Američkim Državama (70,8 – 4. mesto) i Singapuru (69,2 – 5. mesto), koji su zauzeli prvih pet 5 mesta u Indeksu.
 • Preduzetništvo se smatra prilikom za uspeh žena, što je slučaj na Filipinima (68,0 – 9. mesto), u Bocvani (66,5 – 14. mesto), Tajlandu (65,8 – 15. mesto), Poljskoj (65,4 – 19. mesto) i Kostariki (65,0 – 20. mesto). Iako uslovi za podršku preduzetnicima na ovim tržištima nisu najpovoljniji, na njima postoji veliki broj žena poslovnih lidera, profesionalaca i tehničkih radnika, preduzetničko okruženje je podsticajno, a status uspešnih preduzetnika uživa veliko poštovanje u društvu.
 • Koreja (rast sa 53,2 na 57,2 poena – 44. mesto) zabeležila je najveći napredak, zahvaljujući sve većem broju preduzetničkih aktivnosti. Napredak korejskog ženskog poslovnog okruženja delom su uzrokovale pozitivne predstave o uspešnim ženama rukovodiocima i uspostavljanju operativne grupe za rodnu jednakost.
 • Napredak preduzetnica koče su jedna ili više prepreka na gotovo svih 57 tržišta iz studije. Ove prepreke su u najvećoj meri uzrokovane rodnim predrasudama, koje doprinose lošijem društvenom i kulturnom prihvatanju ženskog šreduzetništva, nedostatku samopouzdanja i pristupa finansijskim fondovima ili preduzetničkom kapitalu.
 • Zapravo, nedostatak samopouzdanja je posebno značajan faktor u sprečavanju žena u pokretanju sopstvenog biznisa. Na tržištima kao što su Belgija, (25,5% – 22. mesto), Nemačka (25,3 – 24. mesto), kao i Ujedinjeno Kraljevstvo (25,0 – 27. mesto), procenat ženskog vlasništva firmi na tržištu je niži od očekivanog, uprkos postojanju efikasnog regulatornog sistema i jednostavnog pristupa resursima.
 • Međutim, želja uvek pronađe put. Na tržištima kao što su Indonezija (62,4 – 30. mesto), Gana (61,5 – 33. mesto), Brazil (61,1 – 35. mesto), Meksiko (60,2 – 38. mesto), Uganda (57,6 – 43. mesto) i Nigerija (56,4 – 45. mesto), preduzetništvom se podjednako bave i muškarci i žene. U takvim firmama preovlađuje samo-zapošljavanje, one češće posluju u neformalnom sektoru, nisu tehnološki napredne i obično imaju mali obim poslovanja.
 • Iako su tržišta Bliskog istoka i Afrike, kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati (49,5 – 49. mesto), Tunis (45,2 – 51. mesto) i Saudijska Arabija (39,3 – 54. mesto), zauzela najniže mesto u Indeksu, ona sa 37% beleže i najveći stepen očekivanog rasta. Više od polovine preduzetnica u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Tunisu veruje da će zaposliti 6 ili više radnika u narednih 5 godina. Žene u Saudijskoj Arabiji imaju veće ambicije za širenje poslovanja od muškaraca.

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.