Završena prva regionalna konferencija Borba protiv sive ekonomije, neophodnost za investicije u Jugoistočnoj Evropi

0

Prva regionalna konferencija pod nazivom Borba protiv sive ekonomije, neophodnost za investicije u Jugoistočnoj Evropi na kojoj su se okupili predstavnici poslovne zajednice i institucija vlasti – ministri finansija, trgovine i ekonomskih odnosa kao i direktori poreskih i carinskih uprava iz svih ekonomija regiona, održana je 28. aprila 2015. u Sarajevu.  

Ključne teme konferencije bile su dugoročni uticaj na ekonomiju i mogućnost zaštite i kontrole tržišta efikasnim i pravednim poreskim i carinskim politikama kao i politikama rada i tržišta rada.

Konferenciju je otvorio Predsedavajući Veća ministara BiH Denis Zvizdić. „Nesumnjivo je da svaka od zemalja ima programe i politike suzbijanja sive ekonomije i da one delimično donose poboljšanja. Ali, mi smo i dalje daleko od standarda efikasne ekonomije, stoga ću biti srećan ako ova Konferencija posluži kao primer za ono što Bosna i Hercegovina mora hitno da napravi – nacionalni plan za borbu protiv sive ekonomije. Vlada na čijem sam čelu biće predana borbi protiv sive ekonomije i koristim priliku da naglasim da ćemo imati nultu toleranciju na sve njene pojavne oblike. Nadamo se podršci privrede, javnosti i međunarodnih institucija i pozivamo vas da pružite podršku Ministarstvu finansija i trezora BiH, koje će izraditi plan kojim ćemo Bosnu i Hercegovinu vratiti među uređene zemlje“, naglasio je Zvizdić u svom uvodnom govoru.

Siva ekonomija prepoznata je kao jedan od najtežih izazova sa kojim se privredni i ekonomski rastu u Jugoistočnoj Evropi suočava. Godišnji gubitak bruto domaćeg proizvoda zemalja regiona, po procenama stručnjaka premašuje 30%.

Goran Pekez, direktor korporativnih poslova za region Zapadnog Balkana, kompanije Japan Tobacco International, je tom prilikom poručio da je važno podsticati saradnju svih institucija i agencija koje se bore protiv sive ekonomije u regionu, budući da se jedino kroz saradnju mogu efikasno preseći lanci ilegalne trgovine.

Cilj konferencije bio je stvaranje platforme za saradnju na suzbijanju sive ekonomije i uspostavljanje mehanizma redovnih godišnjih sastanaka svih ključnih aktera. Tokom konferencije je dogovorena i agenda za borbu protiv sive ekonomije – jedne od ključnih prepreka za razvoj poslovne zajednice i zdravije klime za strane investicije u Jugoistočnoj Evropi.

Učesnici konferencije bili su ministri finansija, trgovine ili ekonomskih odnosa kao i direktori poreskih i carinskih uprava iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Makedonije. Konferenciju su organizovali Sekretarijat Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) i Vijeće stranih investitora BiH (FICBiH) uz pokroviteljstvo Savjeta/Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Share.

About Author

Comments are closed.