Vodeće finansijske institucije u Jugoistočnoj Evropi izabrale IBM radi ubrzanja transformacije

0

Na THINK South East Europe Summitu, održanom 10.septembra u Beogradu, IBM je predstavio brojne kompanije za finansijske usluge iz regiona koje su mu se obratile za pomoć kako bi digitalno osmislile i pružile vrhunsko korisničko iskustvo.

Bankart, koji pruža usluge platnog prometa u Sloveniji, se udružio sa IBM-om radi stvaranja otvorene bankarske platforme za PSD2 (Direktiva o platnim uslugama 2). Bankart će zajedno sa IBM-om, ponuditi objedinjenu PSD2 platformu za 11 slovenačkih banaka kako bi se osigurala usklađenost ove EU direktive i omogućilo bankama da se digitalizuju uz usvajanje otvorenog bankarskog pristupa.

U Hrvatskoj  se Zagrebačka banka (ZABA) udružila s IBM-om radi primene novih usluga za korporativne klijente i korisnike iz sektora stanovništva. ZABA je usvojila DevOps prakse za automatizaciju raspoređivanja ključnih poslovnih aplikacija upotrebom IBM UrbanCode Deploy-a, koji omogućava kompanijama da razviju, testiraju, razmeštaju i nadgledaju aplikacije uz brzinu, kvalitet i kontrolu. Kao rezultat toga, Zagrebačka banka nastavlja da osnažuje razvoj, brzinu i kvalitet aplikacija, i može da brže razvije i primeni nove usluge za dalje unapređenje korisničkog iskustva.

NLB Grupa, finansijska grupacija sa sedištem u Sloveniji i sa strateškim usmerenjem na jugoistočnu Evropu, se udružila sa IBM-om radi ubrzavanja transformacije upravljanja podacima. NLB će postaviti platformu za upravljanje podacima sa integracijom s kraja na kraj i AI mogućnostima koje će poslovnim i IT korisnicima banke u svim odeljenjima omogućiti donošenje boljih odluka omogućavajući holistički prikaz podacima kompanije, uključujući strukturisane i nestrukturisane podatke iz unutrašnjih i spoljnih izvora (društvene mreže, internet stranice, itd.). Ovo rešenje će integrisati IBM tehnologiju i usluge sa bankarskim podacima za moderno upravljanje podacima i napredno analitičko rešenje.

Zbog promenljivih ekonomskih i pravnih faktora na tržištima koja opslužuje, OTP Grupacija sa sedištem u Mađarskoj pruža globalne finansijske usluge putem nekoliko ogranaka u jugoistočnoj Evropi. Njihovo odeljenje za istraživanje i razvoj koristi prednosti najsavremenijih rešenja poput AI i Blockchain na tehnologijama otvorenog koda, kao što su IBM OpenPower serveri, da omoguće afirmaciju punog potencijala tehnologije i uspešno upravljanje visoko efikasnom kompanijom na ovom tržištu.

U Bugarskoj je DSK banka izabrala IBM SPSS da ubrza uslugu rada sa klijenatima i kontrolu rizika brzim, tačnim procenama kreditnog rizika. SPSS će ubrzati prosečno vreme odobrenja kredita približno šest puta, skraćujući „period do pozitivnog odgovora“ na samo nekoliko minuta. Direktor odeljenja za procenu rizika klijenata u DSK banci Boris Ederov je prokomentarisao: „IBM SPSS igra ključnu ulogu u digitalnoj transformaciji DSK banke. Odobrenje potrošačkih kredita važan je prvi korak i postoji ogroman potencijal za ugradnju prediktivne analitike u druge ključne procese, kao što su zadržavanje klijenata i preporučivanje drugih proizvoda. Obezbeđujući jedinstvenu platformu za sve procese ocenjivanja i odlučivanja o riziku, SPSS nam daje snažne temelje za budući rast.“ Banka DSK odabrala je IBM Cloud za upravljanje svojim centralnim bankarskim sistemom 2017. godine.

UniCredit Bulbank, bugarska banka, obratila se IBM Security-ju za unapređenje u oblastima zaštite podataka i informacija, identifikacije korisnika, upravljanje pristupom i privatnosti podataka. Direktor odeljenje za bezbednost Roberto Furesi u UniCredit Bulbank komentariše: „Bezbednost je timski rad cele organizacije, a ne samostalna funkcija. Svi su menadžeri za bezbednost.“

Banca Intesa u Srbiji odabrala je IBM API Connect platformu kako bi omogućila inovaciju i oslobodila potencijal internih aplikacija i podataka. Platforma im pomaže da ostvare svoje ciljeve za proširenje poslovnih prilika na novim tržištima i za nove prihode van tradicionalnog poslovanja, sticanjem prednosti nad konkurencijom i podsticanjem inovacija.

Societe Generale Srbija banka je optimizovala i automatizovala procese “Upoznaj svog klijenta” kako bi poboljšala kvalitet podataka, primenila procese potrebne revizije i skratila vreme prijema klijenata. Kao rezultat ovog projekta automatizacije procesa, banka sada može da tvrdi da ostvaruje 5-10 puta brže izvršenje procesa i prijem klijenata, i da je njihov portfolio klijenata u skladu sa nacionalnim i korporativnim  propisima Societe Generale, kao i da ispunjava srpsku nacionalnu AML- CFT legislativu za sprečavanje pranja novca u Srbiji. Ovi novi optimizovani procesi sada se pokreću na platformama IBM Business Automation Workflow i IBM Integration Bus, koje im omogućavaju jednostavnost u primeni regulatornih promena, identifikaciju uskih grla i pouzdano izveštavanje.

Raiffeisen Rumunija je odabrala IBM Watson Assistant, uslugu na IBM Cloudu, sa ciljem modernizovanja odeljenja za ljudske resurse tako što je unutar svoje organizacije osmislila inovativnog virtuelnog agenta namenjenog podršci zaposlenima u bavljenju tematikom ljudskih resursa, koji im omogućava i trenutni pristup relevantnim informacijama. Osim često postavljanih pitanja, njihov virtuelni agent će se u bliskoj budućnosti integrisati i sa unutrašnjim sistemima za pružanje dinamične pomoći zaposlenima kao što su personalizovani sadržaji, zahtevi za odmor i generisanje dokumenata prilagođenih zaposlenima. Sve interakcije sa korisnicima su na rumunskom jeziku, a sadržaj IBM Watson Assistanta uvežban je kroz saradnju stručnjaka Raiffeisena i IBM-a, koji rade kao jedan tim sa ciljem zajedničkih podešavanja.

Današnjim vestima odražava se promenljiv pejzaž industrije finansijskih usluga i način na koji IBM tehnologija predvodi taj put. Nijedna druga kompanija ne podržava veći deo svetske bankarske infrastrukture. IBM pruža tehničku podršku za 90% svetskih banaka, a 19 od 20 sa Fortune 500 liste banaka i finansijskih institucija upotrebljava IBM Cloud.

Više banaka nego ikad ranije obraća se IBM-u radi tehnološke ekspertize koja uključuje Cloud, AI, bezbednost, mainframe, blockchain i sada čak i Quantum kako bi odgovorili na promene u svojim poslovnim modelima koje pokreću promenljivi zahtevi potrošača, novi oblici konkurencije i sve veći broj regulatornih zahteva.

Pogledajte IBM rešenja za banke i finansijska tržišta

IBM pruža tehničku podršku za 90% svetskih banaka, a 19 od 20 sa Fortune 500 liste banaka i finansijskih institucija upotrebljava IBM Cloud.

Više banaka nego ikad ranije obraća se IBM-u radi tehnološke ekspertize koja uključuje Cloud, AI, bezbednost, mainframe, blockchain i sada čak i Quantum kako bi odgovorili na promene u svojim poslovnim modelima koje pokreću promenljivi zahtevi potrošača, novi oblici konkurencije i sve veći broj regulatornih zahteva.

Pogledajte IBM rešenja za banke i finansijska tržišta

Share.

About Author

Comments are closed.