Većina trgovaca u Evropi ne zna da novi standardi plaćanja stupaju na snagu u septembru 2019.

0

Povećanje obima digitalne trgovine uplanu je za mnoge trgovce, ali istraživanje kompanije Mastercard, koje jeobuhvatilo malu grupu onlajn trgovaca širom Evrope, otkrilo je da 75% onlajn trgovaca u Evropi možda nije u potpunosti svesno novog bezbednosnog standarda koji će stupiti na snagu sledeće godine.

Kreiran u cilju poboljšanja iskustva digitalnog plaćanja, EMV 3-D Secure (ili EMV 3DS), uvodi novu dimenziju bezbednosnih standarda za onlajn transakcije i omogućava da nove tehnologije kao što je biometrijska autentifikacija budu podržane u okviru tih standarda.Uprkos ovim promenama, svega 14% ispitanih evropskih onlajn trgovaca već podržava SCA standarde, a 51% njih tvrdi da će biti spremno nakon septembra2019. godine ili da nemaju nameru da ga uvedu.

SCA standard će stupiti na snagu u sklopu Direktive za platne usluge broj 2 (PSD2) u septembru 2019. godine. Međutim, pre nego što stupi na snagu, onlajn trgovci moraju biti spremni, a sledeće dve kontrolne stavke treba uvesti pre leta 2019. godine:  

  1. Provera sa bankom prihvatiocem plaćanja ili pružaocem platnih usluga da li jeposlovanje trgovca spremno za migraciju i da li podržava Identity Check program za autentifikaciju.
  2. Edukacija potrošača. Trgovci treba da obaveste svoje klijente da će doći do promena u platnom iskustvu i da naglase koje koristi će oni imati od njih (nema potrebe za pamćenjem šifara i očekivano smanjenje prevara).

Paralelno sa time, banke izdavaoci uključiće svoje klijente – korisnike kartica u Identity Check program i ponuditi im unapređene metode za autentifikaciju, uključujući i biometrijska rešenja.

U cilju pružanja jednostavnijeg iskustva onlajn plaćanja, Mastercard implementira Mastercard Identity Check, rešenje za autentifikaciju nove generacije, zasnovano na EMVCo 3DS standardima, koje potrošačimapruža besprekorno iskustvo onlajn plaćanja. Za veliki broj potrošača koji su se navikli na plaćanja na samo jedan klik, novo Mastercard rešenje osmišljeno je tako da smanji prekide tokom plaćanja. IdentityCheck takođe podržava SCA standarde usklađene sa PSD2 direktivom.

Kako je stopa odobrenja transakcija niža, a procenat prevara nešto viši kod digitalnih plaćanja, jaz između digitalne i fizičke kupovine je i dalje izazov. U Evropi je stopa prevara kod digitalnih plaćanja deset puta veća nego kod transakcija u fizičkom okruženju, što ima negativan uticaj na korišćenje ove platne metode i lojalnost kupaca.

Kako bi se pripremila za uvođenje Mastercard Identity Check  rešenja, kompanija Mastercard je sprovela njegovo rano testiranje i rezultati su pokazali da ono dovodi do manjeg broja prevara, odbijanja transakcija i jednostavnijeg procesa autentifikacije korisnika. Ovo ne samo da je unapredilo korisničko iskustvo, već je dovelo i do povećanog profita za trgovce i banke izdavaoce.

„Pošto digitalna trgovina postaje standard i novi regulatorni propisi stupaju na snagu, neophodna su inovativna rešenja koja bi osigurala da onlajn trgovci i dalje mogu da pružaju benefite svojim korisnicima. Sada kada imamo mogućnost razmene deset puta više podataka između trgovaca i banaka izdavaoca u poređenju sa trenutnim obimom autentifikacije, uključujući tu i nove mobilne mogućnosti, imamo za cilj da postavimo primer dobre i sigurne autentifikacije“, kaže Milan Gauder, direktor sektora usluga kompanijeMastercard za Evropu.

Share.

About Author

Comments are closed.