Uvodnik

0

U ime Redakcije: Vesna Kovačević

Iako je poslovnim ljudima to već sigurno jasno, u ovom izdanju časopisa još jednom podsećamo na permanentne promene koje su jedina konstanta savremenog poslovanja. Akcenat stavljamo na digitalnu revoluciju čiji smo savremenici, a koja zahteva transformaciju biznis modela i poslovnih strategija.

O pristupu digitalnoj transformaciji razgovarali smo sa Branislavom Vujovićem, predsednikom New Frontier Grupe. Teško da se može naći bolji sagovornik o ovoj problematici, jer New Frontier, po Gartneru, spada u Top 10 IT servis kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi koje se bave implementacijom rešenja u kompanijama koje su na putu digitalne transformacije.

Značajnu pažnju smo posvetili i preispitivanju uloge prodajnih timova u kontekstu nastalih promena. Oslanjajući se na Džejmsa Dodkinsa, trenera prodaje i poslovne transformacije od međunarodnog ugleda, specijalizovanog za razvoj i pojedinaca i organizacija, pokušali smo da otkrijemo zašto se mnoge firme teško prilagođavaju izmenjenim “pravilima igre”, dok druge napreduju i ostvaruju rekordne profite.

A kada smo već bili kod prodaje, složili smo se sa konstatacijom kompanije Ketchum, jedne od vodećih svetskih konsultanskih kuća u oblasti komunikacija, da danas gotovo svaka ozbiljna kompanija promoviše neku „inovativnu funkciju“ ili „revolucionarni dizajn“ svog proizvoda, što navodi na razmišljanje da li se izraz „inovacija“ toliko često koristi u komunikacijama da je izgubio svoj značaj kao motivišući atribut jednog brenda. Odgovor na ovo pitanje našli smo u globalnoj studiji o inovacijama koju je sprovela ova kompanija, a saznanja o tome, kao i šta presudno utiče na donošenje odluke o kupovini, izboru brenda i određivanju cene proizvoda takođe delimo sa čitaocima ovog broja časopisa „GM Business & Lifestyle“.

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

Share.

About Author

Comments are closed.