Uvodnik: GM broj 3

0

Vesna Kovačević

Složni u stavu da su ljudi najvažniji resurs svake organizacije i da je dužnost menadžera da se brine “da u njegovoj organizaciji odgovorni ljudi rade svoj posao”, u ovom broju GM-a pripremili smo uvodnu priču o selekciji kadrova,iz koje se dâ naslutiti u kojoj meri poslovni uspeh zavisi od toga da li su “pravi ljudi na pravom mestu”.

Ozbiljnost tematike nalaže da joj se svaki put iznova vraćamo, što ćemo i činiti u narednim izdanjima. U ovom, nizom priloga održavamo pažnju na timskom radu kroz praktične primere i teorijsko podsećanje. Za polazište imamo činjenicu da je u poslu, kao i u životu, bolje
u početku stvari postaviti kako valja, nego, oglušivši se o neke elementarne postulate, napraviti generator konflikata.

Inspirisani nedavno održanim Sajmom brendova i mi se bavimo ovom tematikom, pomažući čitaocima da se sami privedu zaključku da li se brend bazira na spoljašnjem ili unutrašnjem marketingu ili bar da razmisle koliki udeo u tome ima kultura organizacije.

Ni u ovom broju nismo propustili da skrenemo pažnju menadžera na informaciona rešenja koja mogu da im budu značajan oslonac u radu, pri čemu smo se opredelili za opis ERP-a, softverskog rešenja koje pomaže u upravljanju resursima preduzeća, te obezbeđuje podršku u odlučivanju i planiranju.

A da se ne bi među merilima produktivnosti i ekonomske efikasnosti zagubila  merila ljudskosti, tu je kratak izvod iz dela Nikolaja Velimirovića, tek da podseti da nije “dobro samo ono što je korisno“.

Share.

About Author

Comments are closed.