Uvodnik GM 66

0

Vesna Kovačević

Zašto biznis ne donosi uvek rezultate koje vlasnik priželjkuje, poznavanje i razumevanje faktora motivacije u prodaji, paradoksi procesa odlučivanja… neke su od ključnih tema ovog izdanja časopisa. Ni malo slučajno.

Objavljujući rezultate kvartalne analize mogućeg ekonomskog rasta u zemljama regiona Centralna i istočna Evropa i konstatujući da su staze oporavka “trnovite”, nismo želeli da se stekne utisak uzaludnosti svake pojedinačne inicijative u datim okolnostima, niti da dozvolimo da se baš sva krivica za neefikasnost u poslovanju pripisuje isključivo krizi. Ona se, istina, udužila, pa od prolazne faze sve više prerasta u stanje, ali verujemo da i pored toga u mnogim slučajevima neuspešnosti ima i ličnih propusta i preduzetnika i menadžera, pa shodno tome i prostora za preispitivanje i promenu.

A onda se na priču o promenama u odnosu prema poslu nekako “prirodno“ naslonila ona o mogućim pozitivnim promenama u ličnom životu. Mada je ovde tema NLP (neuro lingvističko programiranje) kao način da se korišćenjem odgovarajućih reči promeni sopstveni život, uvereni smo da čitaocima neće promaći poenta koju nastojimo da provlačimo (direktno ili između redova) kroz svaki broj časopisa, a na koju u ovom izdanju podseća Vladimir Majstorović, autor knjige “Od trenera prodaje do lajf kouča“,  a to je da je jedan od osnovnih načina da budemo srećni – da uradimo nešto dobro za druge ljude.

Časopis u celosti mižete da pročitate u virtuelnom izdanju.

 

Share.

About Author

Comments are closed.