Uvodnik – GM 17

0

Vesna Kovačević

Iako je vrelo leto već uveliko trajalo, a nama koji smo radili se činilo da su “svi drugi na odmoru”, ispostavilo se da je period između dva broja “GM”-a obilovao prezentacijama, predavanjima, prijemima, sklapanjem ugovora i različitim drugim poslovnim aktivnostima, čak u tolikoj meri da su “šarene strane” časopisa, predviđene za izveštaje sa ovakvih skupova, ovog puta bile pretesne. Zato su neki od izveštaja, umesto u pisanoj formi i u časopisu, svoje mesto našli u formi video zapisa na video kanalu “GM”-a na adresi www.gmlifestyle.biz-video.

Ipak, u obilju dešavanja, jedno je svakako vredno da bude izdvojeno, ne samo zbog činjenice da je okupilo više stotina učesnika, mahom poslovnih ljudi  spremnih da uče, već i zbog toga što je ono predstavljalo priliku da se uči iz tuđeg iskustva. (Poslovica kaže da pametni ljudi tako rade.)

Reč je o predavanju “Ključni koraci na putu ka Top formi” dr Isaka Adižesa, osnivača Adizes Instituta, i Nebojše Carića i Borisa Vukića, konsultanata i partnera u Adizes SEE, koje je održano početkom jula u Poslovnom centru “Petrol” na Novom Beogradu.

Nakon uvodnih predavanja, koja su imala za cilj da one koji nisu upoznati sa metodologijom organizacione terapije dr Adižesa upoznaju sa njom, a one koji je znaju podsete na njene osnovne principe, na stadijume u životnom ciklusu kompanija, sa posebnim akcentom na izgled organizacije koja se nalazi u Top formi, sam dr Isak Adižes objašnjavao je komponente kompanijske misije i podučavao kako da organizaciona struktura ne postane prepreka napretku kompanije.

Po reakcijama prisutnih dalo se zaključiti da mnogi prepoznaju situaciju u svojim kompanijama u opisima tipičnih grešaka, stranputica i “zamki”, i sigurno su otišli utešeni saznanjem da nisu jedinstveni u svojim problemima, nego da je reč o uobičajenim razvojnim fazama iz kojih se pravilnim delanjem može uspešno izaći i nastaviti put ka Top formi. No, da bi se to zaista desilo nije dovoljno samo rešiti, već i u tom pravcu aktivno delovati. O tome govori i duhovita dosetka koju dr Adižes ponekad koristi na svojim predavanjima. Na njegovo pitanje koliko žaba ostane na lokvanju, ako ih je bilo tri, pa jedna odlučila da skoči u vodu, prisutni obično odgovaraju: “Dve”. Tada dr Adižes objašnjava da ih je i dalje tri, jer ona jedna je – samo odlučila da skoči, ali nije skočila.
No, činjenica da su učesnici ovog seminara prvi korak učinili već samim dolaskom na njega, podstiče na zaključak da oni nisu od onih “neodlučnih žaba”, a podatak da su organizatori, kako kažu, potvrdu dobro izabranih tema i predavača dobili, pored ostalog, u velikom interesovanju prisutnih za sprovođenje predstavljanih ključnih koraka na putu ka Top formi, ostavlja mesta optimizmu.

Share.

About Author

Comments are closed.