Uvodnik GM 117

0

Na plećima CEO-a je veliki teret uspešnog poslovanja. Zato je njegova uloga kompleksna i višeslojna. Mi u ovom broju časopisa u fokus stavljamo potrebu savremenog lidera da podstiče i štiti inovacije širom preduzeća. To od njega očekuju posebno “milenijalci”, koji podršku inovacijama smatraju “jednom od najvažnijih stvari za investiranje u kompaniji”, budući da najbolje ideje obično nastaju na dnu, a ne na vrhu.

No, ništa manje značajno nije ni investiranje u sopstveno zdravlje. Zato su tu “Lekcije koje većina nauči suviše kasno” – štivo poučno za sve, ali posebno za one koji preokupirani poslom zaboravljaju na elementarne postulate filozofije zdravog življenja.

Svima nam je bitno da se bar s vremena na vreme podsetimo da novac ne bi trebalo da bude jedini determinantni faktor kada se bira posao i da je ravnoteža posla i života veoma važna. A, ravnoteža, kaže autorka teksta koji citiramo u ovom izdanju, predstavlja balans tri aspekta naših života – ličnog, duhovnog i profesionalnog. Njeno očuvanje dovodi do zadovoljnog i sadržajnog života. Nažalost, najčešće je profesionalac u nama taj koji zauzima sedište vozača.

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

Share.

About Author

Comments are closed.