Uvodnik GM 107

0

U ime Redakcije: Vesna Kovačević

Mada se početak kalendarske ne poklapa sa početkom poslovne godine (bar ne za sve), januar je nekako po logici stvari mesec kada se, kako na makro planu tako i regionalno i lokalno (što na svetskim forumima, što na godišnjim kompanijskim konferencijama, što analizom rezultata sprovedenih istraživanja) identifikuju neke od odrednica za nastupajuću godinu. Istina, ne zavisi baš svako poslovanje od “novog globalnog konteksta”, niti će se povećanje rejtinga u procenama rizika neke zemlje po inerciji odraziti na ekonomsku uspešnost svake kompanije u njoj, ali nije zgoreg da menadžeri kao “kapetani broda” znaju u kom pravcu se kreću savremeni ekonomski tokovi, kuda nose globalne struje i da li će na talasu toga stići novi izazovi i do lokalnih “voda”.

Zato u u ovom izdanju časopisa, a u svrhu jasnijeg sagledavanja ekonomskog okruženja za 2017. godinu, pored ostalog, objavljujemo predviđanja kompanije Coface. Po njima, sažeto rečeno, neizvesnost će i ove godine biti dominantan element u globalnoj ekonomskoj klimi, uprkos nedavnom ekonomskom oporavku.

No, to nije razlog za defetizam, već pre argument više za potrebu da se u okruženju dinamičnih i konstantnih promena preispitaju strategije i redefinišu načini za njihovo ostvarenje.

Bitne promene koje su se desile u poslednje tri godine u oblasti poslovanja učinile su da imperativ za kompanije postane i usvajanje nove strategije digitalne transformacije. Međutim, postoje mnogi izazovi koji ograničavaju usvajanje ovih transformacija, što potvrđuju i rezultati ankete koju je kompanija Dell sprovela među četiri hiljade rukovodilaca iz šesnaest zemalja. Mi ih objavljujemo uvereni da ćemo tako doprineti da oni koji upravljaju poslovanjem lakše uoče šta će u godinama koje dolaze biti „ključ opstanka na tržištu“.

No, kako jedno globalno istraživanje pokazuje da čak 96% top menadžera ne odvaja dovoljno vremena na strateško promišljanje, i ovo je “slika koju valja promeniti”. Upravo u tom cilju Institut za inovacije je kreirao Advanced Program in Business – “edukacijski program koji omogućuje top menadžerima i preduzetnicima u CEE regionu pristup najnovijim globalnim trendovima i istraživanjima, izlazak iz svakodnevnih rutina poslovanja, kako bi se fokusirali na strateške perspektive i ispitivanje postojećeg u svrhu stvaranja budućeg”. Program započinje u aprilu ove godine, a više informacija je dato na www.apb.rs.

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

Share.

About Author

Comments are closed.