Uvodnik GM 106

0

U ime Redakcije: Vesna Kovačević

Iako se ovim brojem opraštamo od čitalaca do naredne godine, nekako nam se činilo da je suviše rano za prepuštanje prazničnom raspoloženju. Zato u ovo broju neće biti, uobičajenih za decembar, izveštaja sa kompanijskih svečanosti,  prenošenja čuvenih novogodišnjih odluka, niti osvrta na (ne)učinjeno. Umesto toga, koristimo pogodan trenutak da čitaoce još jednom  podsetimo na neke stvari bitne za postizanje poslovnog uspeha (pa i lične sreće) savremenih menadžera, podstičući ih da naredne godine urade ono što su možda propustili ove.

Počinjemo sa ukazivanjem na „prokletstvo uspeha“ i odgovorom na pitanje zašto kompanije propadaju, da bismo stigli do uvek jednako bitne edukacije. Ako investirate (u edukaciju), smatraju i u Instritutu za inovacije, “ograničenja postaju poznata, a mogućnosti neograničene”.

U svrhu edukacije skrećemo pažnju i na novo izdanje knjige dr Isaka Adižesa “Upravljanje promenama”. Manje po obimu od originala, ovo izdanje je revidirano i dopunjeno argumentima za participativno upravljanje koje se bazira na poštovanju i poverenju.

Nakon toga prelazimo na značaj “finansijskog opismenjavanja” kao uslova da zaposleni razumeju i svesno utiču na rezultate i doprinose profitu.

I temu po temu, stižemo do digitalne transformacije, pot­pu­no novog na­čina po­slo­va­nja koje zahteva digitalno doba, i poslovnih šansi u četvrtoj industrijskoj revoluciji, kao centralnih tema CeBIT-a 2017, dešavanja čijoj najavi, na press konferenciji za Evropu, održanoj u Ljubljani, su prisustvovali i predstavnici naše redakcije.

A kako Ljubljana očigledno ostavlja dubok utisak na posetioce, tu je i priča o glavnom gradu Slovenije, kao prilika za one koji nisu bili u njoj da ponešto nauče o „zelenoj prestonici Evrope 2016“ i njenim znamenitostima.

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.