Uvodnik GM 102

0

U ime Redakcije: Vesna Kovačević

I ovo izdanje časopisa “GM Busness & Lifestyle” koncipirali smo kao spoj teorijskih znanja o menadžmentu i praktičnih iskustava upravljanja sa idejom da čitaocima omogućimo da uče ne samo iz pozitivnih primera već i na tuđim greškama.

Zato iza uvodne pouke zaposlenima da „budu deo rešenja, a ne problema”, odmah sledi ukazivanje na “greške u vođenju kompanija”, uz detaljan opis “deset načina kako da unazadite svoju kompaniju, a možda i da je ubijete, ako ste uporni”. “Priča iz prakse“ tima ASEE konsultanata, nasuprot tome, nedvosmisleno pokazuje kako ponekad vrlo jednostavna rešenja mogu da daju pozitivan efekat na poslovanje kompanija.

“IT izazovi današnjice“ i „Navike potrošača”, i to kako one vezane za mobilne proizvode i usluge, tako i one u vezi sa korišćenjem platnih kartica, prezentovani su kao rezultati istraživanja koja su imala za cilj da kompanijama obezbede da budu “korak ispred navika potrošača koje se brzo menjaju i razvijaju”.

Prilozi „Prevare, mito i korupcija“ i “Bankarstvo u CIE podrška održivom razvoju i inovacijama” oslikavaju određene segmente miljea u kome se odvija današnje poslovanje.

Sve ovo, kako je rečeno na početku, da donosioce odluka ohrabrimo u hvatanju u koštac sa promenama i i podržimo u iznalaženju, ali i sprovođenu pravih rešenja.

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

Share.

About Author

Comments are closed.