Uvodnik GM 09

0

Piše: Vesna Kovačević

Poslovanje novog doba, složni su u oceni svi analitičari, počivaće na znanju. Iako era informatizacije, koja prethodi ekonomiji znanja, kod nas još nije završena, a teško je predvideti i kada će biti, moraju se imati u vidu globalni trendovi, da bi se oni, pa makar i sa zakašnjenjem, sledili.

Znanja koja poseduju zaposleni, ako se njima adekvatno upravlja, postaju najznačajniji resurs svake kompanije, njena “komparativna prednost” u tržišnoj utakmici. Zato kompanije u svetu unose komponente razvoja zaposlenih u svoje ključne strateške inicijative. Naše, tvrdi Majk Polson, izvršni direktor u kompaniji Wilson Learning Europa, i jedan od naših sagovornika, još uvek ne prepoznaju potrebu za konstantom edukacijom kadra.
Zato, da bismo pokazali kako to rade “veliki”, između ostalog i o tome u intervjuu za “GM” priča Slobodan Radić, generalni menadžer kompanijeHewlett Packard za Srbiju. O značaju permanentne edukacije i obuke menadžera, i kako ona izgleda u njegovoj kompaniji, govori i Klod Kolaro, Country Manager  Oraclea za Srbiju i Bugarsku.
“Snaga znanja” kao tema provejava i kroz niz drugih tekstova, a sve u cilju
da, koliko je to u njenoj moći, redakcija “GM”-a utiče na razvoj kulture poslovanja u skladu sa svetskim standardima i trendovima, gde je izuzetno važno pravilno razumevanje značaja ulaganja u intelektualni kapital kao najznačajniji kapital kompanije.

Share.

About Author

Comments are closed.