Uvodnik GM 04

0

Vesna Kovačević

Sledeći ideju da se tematika obrađena u svakom narednom broju nadovezuje na onu iz prethodnog, ovog puta nastavljamo priču o selekciji kadrova delom koji se odnosi na izbor najboljeg među kandidatima koji apliciraju za određeno radno mesto.

Od niza odluka koju rukovodioci donose, odabir ljudi i njihovo postavljanje na odgovarajuća radna mesta  je svakako jedna od najbitnijih, jer od nje zavisi kapacitet učinka organizacije. Zato i mi ovom segmentu poklanjamo posebnu pažnju.

Osim toga, tragamo za načinima da se dođe do dobrih prodavaca, govorimo o odnosu PR-a i advertajzinga, te u nastojanju da prikažemo različite sisteme koji mogu uticati na poboljšanje poslovanja,  opisujemo CRM (Customer Relationship Management), kao neposrednu podršku upravljačkim procesima u organizaciji usmerenoj na potrebe korisnika. Ovom poslovnom strategijom, koja se zasniva na personalizaciji poslovanja sa svakim od klijenata ponaosob, ne samo da se žele privući novi, već pre svega zadržati stari, a sve u istom cilju – postizanja zacrtanih ekonomskih rezultata. Iako su nove tehnologije unele potpunu automatizaciju u ovu oblast, krećemo od početka, pa se ovom prilikom bavimo samo osnovnim konceptom CRM-a, a do priče o nekom od savremenih CRM softverskih alata stići ćemo u nekom od narednih brojeva.

Kao i uvek, tragajući za načinima povećanja ekonomske efikasnosti ja čuvamo jedinstvenu „Viziju uspeha“, ali ne prestajući da insistiramo na razlici između načina stizanja na vrh.

 

Share.

About Author

Comments are closed.