Uvodnik – 19

0

Vesna Kovačević

Iako Redakcija nastoji da svaki broj GM-a bude dovoljno edukativan i informativan, te da tako pomogne menadžerima da bolje sagledaju tržišne prilike i sami prepoznaju trendove, ovog puta značajan prostor posvećujemo fenomenu koji sigurno konstantno zaokuplja njihovu pažnju i čijeg delovanja su oni veoma svesni, ali tako da im pažnju posebno skrenemo na njegove određene konkretne posledice. Reč je o globalizaciji koja predstavlja okvir u kojem se odigrava proces poslovanja (“i života uopšte”, kako konstatuju stručnjaci Centra za proučavanje globalizacije koji neke od rezultata svojih proučavanja od ovog broja dele sa čitaocima GM-a). Ona permanentno postavlja nove i nove izazove pred savremene menadžere, usložnjavajući njihove zadatke i odgovornosti.

Na posledice intenzivnog protoka dobara, kapitala, informacija, tehnologija i ljudi u smislu stvaranja multikulturalnih radnih sredina ukazuju i u konsultantskoj kući Eagle`s Flight. U ovom slučaju fokus je na motivaciji. Iako u ovom domenu najveća iskušenja stoje pred HR menadžerima, jer su oni ti koji  treba da obezbede povećanje produktivnosti kroz korišćenje razlika među zaposlenima, određena saznanja prezentovana u prilogu Pavela Panova mogu biti veoma korisna i drugima, jer nedvosmisleno potvrđuju da se ljudskim ponašanjem u poslovanju može uspešno upravljati.
Prikazani motivacioni profili balkanskih menadžera, do kojeg se došlo analizom  rezultata istraživanja bugarskih eksperata sprovedenog tokom prošle godine, dobar su pokazatelj kako zadovoljiti njihova personalna očekivanja, što je sigurno bitna informacija za svaku internacionalnu kompaniju, a njih je sve više na našim prostorima.

Share.

About Author

Comments are closed.