Uspešnost kompanije kroz prizmu donošenja poslovne vrednosti partnerima

0

Ingram Micro slovi za kompaniju koja u fokusu ima pre svega interese svojih partnera, kontinuirano im pomažući da u praksi iskoriste sav potencijal naprednih tehnologija. Zahvaljujući globalnoj infrastrukturi i težištu na cloud tehnologijama, logistici i naprednim tehnološkim rešenjima, kompanija se neprestano stara da njeni partneri dobiju odgovarajuće alate i podršku za uspešno poslovanje. Tome da poslovanje Ingram Microa bude pouzdana potpora poslovnom uspehu njegovih partnera svakako je, zajedno sa svojim timom, tokom vremena svesrdno doprinosio i Vladimir Popović, prvo vodeći Ingram Micro nonEU region, a zatim preuzimajući poziciju generalnog direktora za Ingram Micro Adriatic region. Kao neko ko uspešno struktuira i vodi poslovanje svoje kompanije i strategiju partnerske saradnje, Vladimir Popović je pravi sagovornik kada se razgovara o iskorišćavanju prilika za rast, prepoznavanju trendova, prilagođavanju specifičnim potrebama tržišta i praćenju potreba klijenata kao uslova za jačanje tržišne pozicije vlastite kompanije.

  • U poruci upućenoj partnerima vaše kompanije povodom svojevremenog predstavljanja Janka Anđelića kao novog country managera za Srbiju, potencirali ste nastavak strateškog razvoja Ingram Microa u Adriatic regiji. Koji su to ključni faktori poslovnog rasta kompanije u ovom regionu?

Među ključnim pokretačima rasta poslovanja kompanije Ingram Micro u Adriatic regiji svakako su partnerstva sa vodećim tehnološkim kompanijama, pri čemu je Ingram Micro uspostavio odnose sa nekim od najvećih imena u tehnološkoj industriji, omogućavajući pristup najnovijim proizvodima i tehnologijama, kao i širok spektar proizvoda i usluga koje naša kompanija nudi, uključujući hardversku opremu, softverske programe, mrežne usluge, usluge distribucije i druge usluge koje pomažu kompanijama da vode svoje poslovanje. Bitan faktor je i dostupnost, u smislu da je Ingram Micro prisutan širom Jadranskog regiona, omogućavajući kompanijama da brzo i efikasno dobiju pristup proizvodima i uslugama koje su im potrebne. Stručnost i znanje takođe igraju značajnu ulogu u ostvarivanju poslovnog rasta, jer Ingram Micro ima stručnjake koji su specijalizovani za specifične oblasti tehnološke industrije, omogućavajući kompanijama da dobiju najbolju moguću pomoć u odabiru i implementaciji proizvoda i usluga. Svakako treba istaći i partnerstva sa lokalnim kompanijama, koja omogućavaju Ingram Microu da se prilagodi specifičnim potrebama tržišta i pruži bolju podršku kompanijama koje posluju u ovom regionu.

Iskorišćena prilika

  • Nakon tri godine napokon izlazimo iz perioda koji je obeležila pandemija. Činjenica je da se razvoj digitalizacije poslovanja ubrzao usled specifičnih okolnosti koje je ona nametnula. Kako se to odrazilo na poslovanje Ingram Microa?

Razvoj digitalizacije poslovanja, koji je ubrzan tokom pandemije, pozitivno je uticao na poslovanje Ingram Microa na nekoliko načina. Pre svega, povećana je potražnja za tehnološkim proizvodima i uslugama. Naime, kako su kompanije prešle na rad od kuće i smanjen fizički kontakt, potreba za tehnološkim proizvodima i uslugama koji omogućavaju rad na daljinu i digitalno poslovanje se povećala. Takođe, povećala se onlajn prodaja, kao rezultat uspešnog prilagođavanja Ingram Microa promenama tržišnih uslova, što je omogućilo kompaniji da brže i efikasnije isporučuje proizvode i usluge svojim kupcima, čak i u uslovima ograničenja kretanja. Pored toga, došlo je i do jačanja partnerstava. Ingram Micro je iskoristio priliku da se poveže sa novim kupcima i partnerima i da ojača svoje postojeće odnose. Kao pouzdan dobavljač tehnoloških proizvoda i usluga, bili smo u mogućnosti da pomognemo kompanijama da se prilagode novim okolnostima i povećaju svoje digitalno prisustvo. Dalje, kako se povećavao obim onlajn prodaje tako je rasla i potražnja za uslugama distribucije, a Ingram Micro je bio u mogućnosti da iskoristi svoje opsežno iskustvo u distribuciji proizvoda kako bi osigurao isporuku proizvoda svojim klijentima u uslovima ograničenog kretanja i rada. Pandemija je podstakla kompanije da se fokusiraju na digitalnu transformaciju da bi se bolje prilagodile novim uslovima poslovanja, a Ingram Micro, kao kompanija stručna za tehnološke proizvode i usluge, mogao je  da pruži savete i rešenja kako bi pomogao kompanijama da se uspešno prilagode novim uslovima poslovanja i ostvare svoje ciljeve.

  • Kako biste opisali trenutno poslovanje kompanije Ingram Micro u Adriatic regiji i koji su planovi za dalji rast?

Ingram Micro trenutno uspešno posluje u Jadranskom regionu, uključujući Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju. Kompanija je uspostavila široku mrežu distributivnih centara i partnera i postala jedan od vodećih dobavljača tehnoloških proizvoda i usluga.

Ključni činioci uspešnog poslovanja kompanije u ovom regionu su kvalitetna usluga, brza isporuka proizvoda i usluga, stručni timovi koji mogu da daju savete i rešenja, te odlični odnosi sa partnerima i klijentima.

Planovi kompanije, kada je u pitanju dalji rast u Adriatic regionu, imaju za cilj jačanje tržišne pozicije kroz proširenje portfolija proizvoda i usluga, ulaganje u inovativne tehnologije i digitalnu transformaciju poslovanja. Takođe, kompanija planira dalje širenje mreže distributivnih centara i partnera kako bi se što bolje prilagodila potrebama svojih klijenata.

Pored toga, Ingram Micro će nastaviti da ulaže u stručnost svojih timova i da podržava svoje partnere i klijente u njihovim digitalnim transformacijama, a nastavlja i da razvija inovativna rešenja koja će omogućiti kompanijama da se uspešno prilagode dinamičnim tržišnim uslovima i ostvare svoje poslovne ciljeve.

Pogled u budućnost

  • Koje tehnološke trendove smatrate ključnim za budućnost?

Postoji mnogo tehnoloških trendova koji su važni za budućnost, ali navešću samo neke od najbitnijih. Veštačka inteligencija (AI) se već koristi u mnogim industrijama, ali se očekuje da će u budućnosti postati još važnija. Primena AI uključuje mašinsko učenje, robotsku automatizaciju procesa, analizu podataka i druge. Tu je i upotreba  interneta stvari (IoT). IoT se odnosi na povezivanje uređaja, vozila i drugih objekata na internet, što omogućava prikupljanje i razmenu podataka. Internet stvari se već koristi u mnogim industrijskim i kućnim aplikacijama, a očekuje se da će se njegova primena proširiti na druga polja kao što su zdravstvo, transport i pametni gradovi. Vrlo bitno je i računarstvo u oblaku (cloud computing), koje omogućava pristup računarskim resursima kao što su računarska snaga, prostor za skladištenje podataka i aplikacije putem interneta, zahvaljujući čemu korisnici ne moraju da imaju sopstvenu infrastrukturu za podršku svojih poslovnih aplikacija i usluga. Među ključnim trendovima je i 5G – 5G mreže pružaju veće brzine prenosa podataka, manje kašnjenje i veću povezanost, omogućavajući veću efikasnost i produktivnost u mnogim industrijama. Pomenuću i kriptovalute i blokčejn. Kriptovalute kao što su Bitcoin i Ethereum koriste tehnologiju blokčejna za sigurnu i decentralizovanu razmenu vrednosti. Ova tehnologija ima potencijal da promeni način na koji se obavlja trgovina i plaćanja. Tu su i robotika i automatizacija. Robotika i automatizacija se već koriste u mnogim industrijskim aplikacijama, ali se očekuje da će se proširiti na druge oblasti kao što su zdravstvo, logistika i uslužne industrije.

Ovi trendovi će verovatno imati veliki uticaj na poslovanje i društvo u budućnosti i kompanije će morati da prate i prilagođavaju se novim tehnologijama kako bi ostale konkurentne i relevantne na tržištu.

  • U kojoj meri će Ingram Micro pratiti i koristiti najnovije trendove u IT industriji, poput veštačke inteligencije, automatizacije i drugih?

Ingram Micro je globalna kompanija za distribuciju tehnologije koja prati najnovije trendove i tehnološke inovacije u IT industriji, uključujući veštačku inteligenciju, automatizaciju i drugo. Kompanija aktivno radi na razvoju novih rešenja i usluga koje koriste ove tehnologije u cilju poboljšanja efikasnosti i produktivnosti poslovanja svojih klijenata.

Shodno tome, Ingram Micro u Adriatic regionu će nastaviti da prati i koristi najnovije trendove u IT industriji kako bi unapredio svoju ponudu i ostao konkurentan na tržištu. Kompanija će se fokusirati na razvoj novih rešenja i usluga koje koriste ove tehnologije i na pružanje profesionalne podrške svojim klijentima u korišćenju ovih rešenja i tehnologija.

Kontinuirana pomoć i podrška

  • Kako Ingram Micro planira da unapredi svoje usluge i proizvode odgovarajući na promenljive potrebe svojih klijenata?

Ingram Micro se kontinuirano prilagođava promenljivim potrebama klijenata  unapređujući svoje usluge i proizvode. Kompanija prati najnovije trendove i tehnologije u IT industriji kako bi svojim klijentima mogla da ponudi najbolja rešenja.

Ingram Micro takođe kontinuirano sarađuje sa dobavljačima i partnerima da bi proširio svoj portfolio proizvoda i usluga u skladu sa potrebama svojih kupaca.

Pored toga, Ingram Micro svojim klijentima pruža visok nivo profesionalne podrške, koja uključuje podršku u implementaciji, održavanju i upravljanju IT rešenjima.

Kompanija takođe omogućava obuku i edukaciju svojim klijentima kako bi unapredili njihovu stručnost u korišćenju IT rešenja.

Sve ove aktivnosti pomažu Ingram Microu da ostane relevantan i pruži najbolje moguće usluge i proizvode svojim klijentima dok tržište i potrebe kupaca nastavljaju da se menjaju i razvijaju.

  • Prema vašem dosadašnjem iskustvu, šta mislite da treba da budu prioriteti IT lidera u narednom periodu i čemu kompanije treba da daju prednost u osmišljavanju svojih strateških planova?

Prema svom dosadašnjem iskustvu, smatram da će prioriteti IT lidera u narednom periodu biti vezani za uspostavljanje bezbednosti i zaštite podataka, povećanje efikasnosti i produktivnosti poslovanja korišćenjem digitalnih tehnologija, prilagođavanje novim trendovima i promenljivim potrebama klijenata.

Kada je reč o strateškim planovima kompanija, smatram da je važno da one daju prioritet primeni novih tehnologija koje unapređuju efikasnost poslovanja, povećavaju produktivnost i poboljšavaju kvalitet usluga. Pored toga, kompanije treba da se fokusiraju na razvoj digitalnih rešenja koja poboljšavaju korisničko iskustvo, olakšavaju prodajne procese i poboljšavaju njihovu komunikaciju sa klijentima.

Drugi važan prioritet biće uspostavljanje bezbednosti i zaštite podataka, što se može postići korišćenjem naprednih rešenja za kriptografiju, upravljanje pristupom i nadzorom, kao i obukom zaposlenih o bezbednosti podataka.

Konačno, kompanije će morati da se prilagode promenljivim potrebama klijenata i tržišta, što će zahtevati brzu i fleksibilnu reakciju na promene, uključujući razvoj novih usluga i proizvoda, kao i uspostavljanje novih partnerstava i saradnje.

Ukratko, prioriteti IT lidera u narednom periodu biće vezani za uspostavljanje bezbednosti i zaštite podataka, povećanje efikasnosti i produktivnosti poslovanja korišćenjem digitalnih tehnologija i prilagođavanje novim trendovima i promenljivim potrebama klijenata. Kompanije će morati da se prilagode ovim promenama i daju prioritet primeni novih tehnologija koje unapređuju poslovnu efikasnost, povećavaju produktivnost i poboljšavaju kvalitet usluga.

Share.

About Author

Comments are closed.