Uprkos globalnoj krizi, najveći broj članica AmChama očekuje da zadrži ili poveća nivo poslovanja

0

Prioriteti za narednu godinu: digitalizacija, zelena agenda, zdravstvo i Otvoreni Balkan, najveći izazov u 2023. godini dostupnost radne snage

Velika većina kompanija članica AmChama (86%) smatra da će uprkos krizi u Ukrajini, njihovo poslovanje ove godine biti u okviru projekcija, ili čak bolje od toga, pokazalo je najnovije istraživanje AmChama o poslovnoj klimi i poverenju investitora. Deo članstva koji prijavljuje negativne efekte krize prijavljuje smanjenje profita (20% članica), poslovnih prihoda (14%) i planiranih investicija (16%), dok je uticaj na zaposlenost veoma mali (svega 6%).

Sa druge strane, uticaj aktuelne krize na poslovanje mikro i malih preduzeća (MMP) je značajnije. Skoro tri puta više MMP ispitanika u odnosu na AmCham (42%) veruje da će prihod biti u padu, dok 45% kompanija očekuje i pad profita.

Kao najznačajnije negativne uticaje postojeće krize na poslovanje, kompanije članice AmChama, ali i MMP-a, navode ubrzanje inflacije, povećanje cene energenata i nepredvidivost cene sirovina.

Ocena poslovnog okruženja

Nivo zadovoljstva poslovnim okruženjem u Srbiji na nivou je prošlogodišnjeg i beleži porast u odnosu na 2016. godinu. Prosečna ocena poslovne klime je 2,8, što znači da je velika većina članica (73%) umereno zadovoljna, dok je 6% veoma zadovoljno. Srbija je kao investiciona destinacija bolje ocenjena od Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, a lošije u odnosu na susedne države članice EU. Imajući u vidu da je to slučaj od kada se sprovodi istraživanje, zaključak je da se članstvo u EU percipira kao znak stabilnosti poslovnog okruženja i predvidivosti kratkoročnog i dugoročnog ekonomskog razvoja.

Prognoze za 2023. godinu

Najveći izazov za članice AmChama u 2023. godini jeste dostupnost radne snage, zatim slede izazovi uzrokovani sukobom u Ukrajini, a kao treći najznačajniji izazov za obe grupe ispitanika izdvaja se finansijska disciplina kod plaćanja.

Optimizam za narednu godinu je niži od dosadašnjih izmerenih i u pogledu rasta poslovanja i u pogledu novih zapošljavanja, a usled velike neizvesnosti koju nosi globalna kriza. Ipak velika većina (89%) kompanija AmChama za 2023. godinu očekuje zadržavanje ili povećanje poslovanja, a njih (96%) planira da zadrži ili poveća zaposlenost. 

Reforme za dugoročan privredni rast

Većina kompanija članica AmChama (60%) i skoro polovina MMP ispitanika (44%) navodi smanjenje korupcije kao prioritetnu reformu koju je neophodno sprovesti, nakon čega sledi još jedna institucionalna reforma – unapređenje efikasnosti pravosuđa i vladavina prava (57%). Prvi put od sprovođenja istraživanja, AmCham članovi stavljaju Zelenu agendu na visoko treće mesto reformskih prioriteta (49%), što govori o velikom značaju ekoloških pitanja i zelene energetske tranzicije.

Prioriteti za investicije i održanje u doba krize

Polovina AmCham članica, kao i MMP ispitanika, smatra značajnim digitalizaciju administracije u radno-pravnim odnosima, zdravstvu, imovinsko-pravnim odnosima, pravosuđu, poreskim i administrativnim procedurama, dok istovremeno smatraju da je za digitalno poslovanje važno uniformno priznavanje elektronskih dokumenata i potpisa, kao i unapređenje digitalnih veština i informacione bezbednosti.

Natpolovična većina kompanija članica AmChama smatra da su dve ključne reforme za sprovođenje zelene agende zaokruživanje regulative koja će podsticati ulaganje u obnovljive izvore energije i reforma nameta na privredu po principu „zagađivač plaća“ više.

Takođe, najveći broj članica AmChama i MMP ispitanika veruje da je veće uključivanje privatnih zdravstvenih ustanova u pružanje usluga koje se finansiraju iz obaveznog osiguranja prioritetan pravac reforme zdravstva. Druge dve najvažnije reforme su uvođenje jedinstvenog elektronskog zdravstvenog kartona i ubrzanje i digitalizacija administrativnih postupaka ALIMS-a, radi brže dostupnosti terapija za pacijente. MMP uzorak kao drugu po važnosti izdvaja reformu unapređenja efikasnosti procedura RFZO-a za uvođenje inovativnih terapija.

Veći deo kompanija članica AmChama prepoznaje da je krajnji cilj inicijative „Otvoreni Balkan“ uvođenje sve četiri slobode kretanja – robe, ljudi, kapitala i usluga, dok MMP kao ključne karakteristike mahom prepoznaju slobodno kretanje ljudi i usluga.

Share.

About Author

Comments are closed.