Upravljanje rizicima: Protiv talasa neizvesnosti

0

Priprema: Redakcija

Rizik je inherentan poslovanju, pa je najbolji način da se doživi neuspeh da se nikada ne preuzimaju bilo kakvi rizici, no ni svi rizici nisu isti. Postoje rizici koje sami svesno preuzimate da biste pomerili svoju kompaniju napred i rizici koji vam se prikradu ako niste dovoljno oprezni i navale na vas kada ne gledate. Ovim drugima kompanije moraju aktivno da upravljaju da bi izbegle propast.

Kada je u pitanju upravljanje rizicima, mnoge kompanije se pripremaju za prirodne katastrofe, požar ili možda sprečavanje krađe (mnoge male ne čine čak ni to), ali stručnjaci izdvajaju neke, po njima, suptilnije i možda čak veće rizike kojima kompanije svih veličina treba (a često to ne rade) da upravljaju.

U mnoštvu rizika koje različiti analitičari navode izvojilo se nekoliko na koje se najčešće skreće pažnja. Tako, ako kompanija ima plan šta da se radi u slučaju fizičke opasnosti, trebalo bi isto tako da planira upravljanje ovim rizicima…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.