U okviru kampanje „Sviraj kraj!“ Beograđanke i Beograđani od korupcije simbolično sačuvali preko 30 miliona RSD

0

Kada se dobro organizujete, 24 sata je dovoljno vremena da otputujete na drugi kraj planete, pročitate knjigu, ili steknete neku novu veštinu. A, da li znate za šta su još dovoljna 24 sata? Može se sačuvaiti velika količina novca, koji pripada svim građanima Srbije, a koji kroz korupciju i mito nestaje iz dana u dan

Upravo zbog toga, međuvladina organizacija Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) je kroz 24-časovni performans Sviraj kraj! u Knez Mihailovoj simbolično prikazala kako se može sačuvati novac koji se svakodnevno uništava kroz korupciju, sve dok građani ne podignu glas. Ovaj put to su i učinili tako što su aktivno učestvovali u performansu i odabrali da, pritiskom na taster, «sviraju kraj» korupciji. Svojim potezom simbilično su sačuvaili 30.392.685,00 RSD – novac koji se može iskoristiti za izgradnju ili renoviranje škola, edukativnih centara za mlade, ustanova za brigu o starima, centara za decu sa poteškoćama u razvoju i još mnogo toga.   

„Održanim performansom želeli smo da skrenemo pažnju na štetu koju korupcija nanosi društvu i na značajnu ulogu koju svaki građanin ima u borbi protiv korupcije. Pritiskom na taster građanke i građani su ‘svirali kraj!’ i na taj način simbolično zaustavili korupciju i dalje uništavanje svog novca. Ovaj gest je pokazo koliko novca zajedno možemo spasiti od uništavanja, onda kada ne prihvatimo da učestvujemo u korupciji. Na ovaj način, smo poslali i poruku da smo uz uzbunjivače – one građane koji prijavljivanjem korupcije donose hrabru i nesebičnu odluku, stavljajući sebe u službu javnog interesa“, poručila je Dejana Grbić-Velagić, šefica programa i komunikacija RAI Sekretarijata.

Sviraj kraj! je deo edukativno-informativne kampanje koju Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru projekta “Prekinimo ćutanje: Unapređenje politika i kulture prijavljivanja korupcije od strane uzbunjivača na Zapadnom Balkanu i u Moldaviji”. Ovaj regionalni projekt ima za cilj da pomogne partnerima iz vladinog i nevladinog sektora korisničkih jurisdikcija da poboljšaju kanale otkrivanja i mehanizme zaštite za uzbunjivače; ojača kapacitet civilnog društva da podrži uzbunjivanje i poveća svest javnosti o važnosti uzbunjivanja u borbi protiv korupcije. U okviru projekta, sekretarijat RAI-a doprinosi jačanju zakonodavnog i institucionalnog okvira za zaštitu uzbunjivača, u skladu s novom Direktivom EU zaštiti uzbunjivača, sa kojom se očekuje da države kandidati budu usklađeni u okviru procesa pridruživanja.

Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) je jedinstvena međuvladina organizacija isključivo posvećena antikorupcijskim pitanjima i svojim zalaganjem i profesionalnošću deluje na polju prevencije i borbe protiv korupcije, osiguravajući zajedničku platformu za dijalog, razmenu znanja i najboljih anti-korupcijskih praksi u Jugoistočnoj Evropi. RAI okuplja 9 država iz regiona, uključujući i Srbiju, oko zajedničkog cilja borbe protiv korupcije svesna da korupcija ne poznaje granice.

Share.

About Author

Comments are closed.