Timski rad: Moda ili potreba?

0

Piše: dr Zvezdan Horvat, Partner Adizes SEE

Čitajući literaturu iz menadžmenta, slušajući predavanja, čovek ne može da ne zapazi čestu upotrebu termina “timski rad”. Ali, šta to zapravo znači? Da li je to samo jedan pojam kao mnogi koji ulaze i izlaze iz mode, npr. TQM ili reinženjering, da li nam je neophodan, šta su preduslovi za timski rad, itd.? Kroz ovaj članak pokušaćemo da potpunije objasnimo sve osnovne pojmove vezane za timski rad.

Da li nam je potreban timski rad?  

Grupa prijatelja na izletu šetajući zađe u planinu i krenu puteljkom. Sa jedne strane je litica, a s druge provalija. Odjednom naleću na stenu koja se isprečila. Šta da rade, jer ne mogu da je zaobiđu zbog uzanog puta, niti bilo ko od njih može sam da je pomeri? Tu je kraj ilustracije, a početak moguće priče o menadžmentu. Onog trenutka kada jedna osoba ne može sama da reši problem (da pomeri stenu) rađa se menadžment. Menadžment nastaje  zbog međuzavisnosti ljudi koji sami ne mogu da reše problem.

Promene koje se dešavaju u okruženju su jedina konstanta u našem životu. One se dešavaju van naše moći, van našeg uticaja. Ali, budimo srećni što je to tako, jer jedino mesto gde nema promena je ono gde nema ni života. Promene znače život. Normalno, promene dovode do problema i važno je shvatiti da sve kompanije na svetu imaju problema, samo je pitanje kako se nose sa njima. Problemi, naravno, zahtevaju rešenja, koja opet dovode do promena. Ulazak u ovakav zaplet može čoveka da izbezumi, jer što je veće ubrzanje promena, veće je i ubrzanje problema. Kako se izvući? Prva reakcija klasičnog menadžera može da bude pa hajde da usporimo, tada nećemo dodatno izazivati promene, hajde da sačekamo. Ali, konkurencija ne usporava, promene se dešavaju a klasičan menadžer izgleda kao noj koji je zabio glavu u pesak. Ako promene znače život onda je on na putu laganog samoubistva – tupim nožem. Jedini način je da ubrzate donošenje i sprovođenje vaših odluka, jer samo ako su obe komponente zadovoljene mi smo na pravom putu. Ali to ne možete sami…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.