Suvlasništvo kao način nagrađivanja

0

Piše: dr Zvezdan Horvat

Krenimo od pravne definicije susvojina ili suvlasništvo je situacija kada više osoba ima pravo svojine na jednoj stvari, u ovom slučaju nad organizacijom. Kada suvlasništvo nastaje, kada se dodeljuje ili stiče i kako da to sve zajedno ima smisla, tema su ovog članka.
Ideja suvlasništva je usko povezana sa idejom motivacije, tj. pretpostavljamo da je suvlasnik motivisan da ulaže što sebe što svoja sredstva u uspeh organizacije. Možemo da razlikujemo dve situacije kako se dolazi do suvlasništva: pri osnivanju organizacije ili tokom njenog života. U obe situacije ideja je veoma slična. Pri osnivanju suvlasnici imaju veru u ideju i zato ulažu ono što imaju u početak rada kompanije. Tokom života organizacije suvlasništvo se može steći kao investitor, ulaganjem sredstava u kompaniju ili njenim otkupljenjem. Neka vrsta investiranja je i situacija kada se suvlasništvo stiče preko sistema nagrađivanja. I u tom slučaju je pojedinac ulagao, ali ovog puta sebe, i time stekao pravo na neki udeo u kompaniji, bilo da mora dodatno da ga kupi ili prosto postaje suvlasnik.
Još je Hercberg govoreći o motivaciji definisao da je motivacija povezana sa postignućem, priznanjem, osećanjem smisla, odgovornosti, napredovanjem, razvojem, izazovom, autonomijom… što sve potpada pod samopoštovanje i samoostvarenje. Želja za pravim funkcionalnim suvlasništvom, razvojem kompanije, a ne želja da se udeo odmah proda, veoma lako se može povezati sa spomenutim motivacionim faktorima.
Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.