Šta je starije, klijent ili prodavac (proizvođač)?

0

Predrag Simonović, Lean Kaizen Business Developer, ASEE Serbia

Rekli bismo da nema tačnog odgovora – klijenta ne bi bilo kada ne bi bilo onog ko proizvodi ili prodaje, niti bi prodavca bilo da nema klijenata. Jedno bez drugog ne ide; jedno drugo dopunjava.

Ako bi se na intelektualnom nivou složili da je tako, zašto je onda uvreženo mišljenje da je mušterija uvek u pravu? Valjda iz realne bojazni da ga ne izgubimo. U eri ekspanzije konkurencije u svim oblastima klijent postaje sve informisaniji o proizvodima. Samim tim sve je zahtevniji, želeći jefitniji, kvalitetni proizvod, lako dostupan u više varijanti…

Nakon ovoga postavlja se prirodno pitanje kako dugoročno zadržati postojeće klijente i kontinuirano pridobijati nove. Odgovor bi, u našem slučaju, bio: stavite svoje zaposlene, njihova znanja, potrebe, želje i emocije u centar vaših poslovnih procesa, izgrađujući kulturu kontinuiranog unapređenja, koristeći Lean-Kaizen alate. Samim tim povećaćete kvalitet proizvoda, zadovoljstvo korisnika, zaposlenih i naravno menadžmenta…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.