Sportom do zdravog radnog okruženja

0

Kvalitetna radna sredina danas se ističe pouzdanim ljudima koji su zadovoljni svojim poslom, usredsređeni na usvajanje novih znanja i veština i spremni da napreduju, čime doprinose ličnom razvoju, ali i razvoju kompanije. Da bi se postigla uspešna organizacija potrebna je dobra komunikacija na svim nivoima i konstantan rad na unapređenju odnosa zaposlenih. Stvaranje pozitivnog i podsticajnog okruženja danas treba da bude jedan od glavnih zadataka svakog menadžera koji je odgovoran za zaposlene. Međutim, interna komunikacija ili komunikacija sa zaposlenima unutar kompanije se često zapostavlja u odnosu na onu sa spoljnim okruženjem.

Sve do razvoja digitalnog doba interna komunikacija se zasnivala na sastancima, oglasnim tablama i internim novinama, ali i dodatnim aktivnostima kao što su zajednička druženja. Digitalno doba je veći deo komunikacije prenelo na računare, a jačanjem interneta i posebno intraneta (interne mreže u jednoj organizaciji) alati za unutrašnju komunikaciju doživljavaju ekspanziju.

Poseban team building

Međutim, u poslednje vreme jedan od alata se posebno izdvaja. Naime, sve više kompanija pokreće svoje interne sportske, odnosno trkačke timove. Zaposleni  zajedno idu na trke i zajedno slave svoje istrčane kilometre. Formiranje trkačkih timova unutar kompanija, kao vid team buildinga, trend je koji je mnogo više od puke zabave i rekreacije. Zajednička druženja van radnog vremena, s ciljem osnaživanja i unapređenja međuljudskih odnosa, pokazala su se kao izuzetno efikasno sredstvo za motivisanje zaposlenih, ali i za promovisanje važnosti interne komunikacije…

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.