Radnici u celom svetu spremni na prekvalifikacije zbog GenAI, u Srbiji njih 61 odsto

0

Tri četvrtine radnika širom sveta veruju da će generativna veštačka inteligencija (GenAI) doneti neku razinu poremećaja na radnim mestima i tržištu rada. No uprkos nesigurnosti koju donosi GenAI, većina ih nije previše zabrinuta: 57 odsto njih spremno je na prekvalifikaciju kako bi nastavili karijerno napredovati, a čak 64 odsto ih smatra da imaju prednost pri pregovaranju za poslove – neki su od nalaza novog izveštaja objavljenog 14. juna 2024. od strane Boston Consulting Group (BCG), The Network i The Stepstone Group.

Nazvana “Kako se radne preferencije menjaju u doba GenAI-a”, studija se temelji na anketnim podacima više od 150 hiljada radnika iz 188 zemalja i drugi je deo izdanja serije Decoding Global Talent za 2024. godinu; prethodna izdanja su objavljena 2014., 2018. i 2021. godine.

Nalazi studije naglašavaju proaktivnost radnika u odnosu na potencijalne uticaje GenAI-a. Prioritetiziranjem prekvalifikacije i razvoja, oni se ne samo pripremaju za prilagođavanje tehnološkim promenama, već su uvereni i u svoju sposobnost da napreduju na evoluirajućem tržištu rada. Takva prilagodljivost ključna je za održavanje snažne i otporne radne snage suočene s tekućim tehnološkim napretkom, ocenjuju autori istraživanja BCG-a.

“Svedočimo brzom razvoju i sazrevanju stavova zaposlenih prema AI-u, te ključnoj spoznaji da će predanost kontinuiranom stručnom usavršavanju osigurati dugoročnu zapošljivost”, rekao je Jens Baier, izvršni direktor i viši partner u BCG-u i lider u radu kompanije na izvrsnosti ljudskih resursa.

Globalno, radnici su također jasni oko onoga što ne žele – 54 posto bi odbilo atraktivnu ponudu za posao ukoliko bi imali loše iskustvo tokom procesa intervjua. O tome koliko je važno kako se ljudi osećaju tokom razgovora za posao najviše govori statistika, prema kojoj je negativno iskustvo tokom zapošljavanja drugi najznačajniji razlog za odbijanje ponude za posao, kod tražitelja posla u Severnoj Americi i Evropi. Dodatno, 40 posto radnika kaže da neće raditi za kompanije koje ne nude podršku za mentalno zdravlje ili za koje se smatra da imaju negativan uticaj na društvo.

„Kod nas u regionu, kao i globalno, primećen je trend rastuće svesti radne snage o potrebi za adaptacijom primenljivih veština prema onima koje donosi tehnološki napredak, te se ta svest o potrebi za daljim razvojem veština poklapa sa karijernim prioritetima svih starosnih grupa. Srbija prati svetske trendove u korišćenju GenAI tehnologije u IT industriji, no posebno je optimistična perspektiva porasta upotrebe veštačke inteligencije u industrijama koje inače nisu nužno prve koje se otvaraju GenAI inovacijama (kao što su proizvodnja i obrazovanje). To znači da u regionu i te kako prepoznajemo da su organizacije koje još ne koriste veštačku inteligenciju u priličnom zaostatku za svojim globalnim konkurentima”, komentarisala je Nataša Bišćan Filipović iz Boston Consulting Group.

Srbija

BCG-ovo istraživanje radne snage u Srbiji i uticaja veštačke inteligencije na tržište rada pokazalo je da je 61 odsto radnika spremno na prekvalifikovanje u svakom slučaju, što je za četiri postotna boda više od globalnog proseka, 30 odsto ako baš moraju, dok devet odsto ispitanih nije spremno na prekvalifikovanje ni u kojem slučaju.

U anketi je učestvovalo 3.439 radnika iz različitih oblasti, uključujući IT, obrazovanje, finansijske usluge, i zdravstvenu zaštitu. Većina radnika ima visoko obrazovanje, a značajan broj njih ima magistarske ili doktorske diplome.

Među radnicima u različitim industrijama, najviše ih je (71 odsto) odmah spremno na prekvalifikaciju u prodaji i korisničkim uslugama, zatim 67 odsto u finansijskim uslugama, 66 odsto u zanatskim profesijama, 65 odsto u gostoprimstvu, kao i u transportu i logistici.

Upravo je budući uticaj veštačke inteligencije podsticaj za prekvalifikaciju za najveći deo radne snage obuhvaćene istraživanjem. Među ispitanima, 39 odsto njih redovno koristi GenAI, najviše za administrativne zadatke, istraživanje i razvoj, kao i za kreativne zadatke.

Ove profesije i sektori u Srbiji najviše koriste veštačku inteligenciju:

IT sektor
– Profesionalci u IT sektoru koriste AI za razvoj softvera, automatizaciju testiranja, upravljanje podacima i sigurnosne aplikacije. AI se takođe koristi za poboljšanje korisničkog iskustva kroz personalizaciju i optimizaciju usluga.

Finansijske usluge
– U finansijskom sektoru, AI se koristi za analizu rizika, automatizaciju procesa, otkrivanje prevara i personalizaciju finansijskih proizvoda za klijente. Bankarske institucije koriste AI za poboljšanje efikasnosti operacija i smanjenje operativnih troškova.

Marketing i digitalni mediji
– Marketing stručnjaci koriste AI za analizu ponašanja potrošača, ciljanje oglasa, optimizaciju kampanja i sadržaja, te predviđanje tržišnih trendova. AI omogućava preciznije i efikasnije marketinške strategije.

Proizvodnja
– U proizvodnom sektoru, AI se koristi za optimizaciju proizvodnih procesa, prediktivno održavanje opreme i automatizaciju proizvodnih linija. Cilj je povećati produktivnost i smanjiti troškove.

Zdravstvo
– U zdravstvu, AI se koristi za dijagnostičke alate, personaliziranu medicinu i upravljanje zdravstvenim podacima. AI pomaže u bržoj i preciznijoj dijagnozi te poboljšava tretman pacijenata.

Obrazovanje
– U obrazovnom sektoru, AI se koristi za personalizirano učenje, automatizaciju administrativnih zadataka i razvoj edukativnih alata koji se prilagođavaju individualnim potrebama učenika

Generalno, radnicima u Srbiji važni su dobri odnosi sa kolegama, što ukazuje na visoku vrednost koju oni stavljaju na radno okruženje. Takođe, balans između posla i privatnog života i sigurnost posla su visoko na listi prioriteta, što odražava želju radnika za stabilnošću i fleksibilnošću.
Na kraju, mogućnosti za profesionalni razvoj i kontinuirano učenje i obrazovanje su ključni za motivaciju radnika.
Gledano po starosnim grupama, u Srbiji su prioriteti radnika različiti.

Mlađi od 20 godina i 21-30 godina
– Balans između posla i privatnog života i mogućnosti za učenje i razvoj karijere su vrlo važni za najmlađu grupu radnika. Ove grupe cene stabilne uslove rada koji im omogućavaju i razvoj ličnih interesa.
– Finansijska kompenzacija takođe postaje važnija kako radnici stariji, što ukazuje na želju za većom finansijskom nezavisnošću.

31-40 godina i 41-50 godina
– U ovim grupama, finansijska kompenzacija i sigurnost posla su na vrhu prioriteta. Kako ljudi ulaze u srednje godine, sigurnost i stabilnost postaju ključni.
– Dobar balans između posla i privatnog života i dalje ostaje važan, ističući potrebu za fleksibilnošću u karijeri koja omogućava vreme za porodicu i lične aktivnosti.

51-60 godina i stariji od 60 godina
– Za najstarije radnike, sigurnost posla i reputacija i finansijska stabilnost poslodavca postaju izuzetno važni, reflektujući želju za sigurnošću u godinama koje dolaze.
– Dobre veze sa kolegama i održavanje dobrih odnosa sa nadređenima takođe su ključni, pokazujući da interpersonalni odnosi i priznanje u radnom okruženju ostaju bitni tokom cele karijere.

Uticaj Gen AI
– Iako je 39% radnika redovno koristilo Gen AI, mnogi su izrazili zabrinutost oko potencijalnog uticaja AI na njihove poslove, naglašavajući potrebu za značajnim prekvalifikacijama i adaptacijama.
– AI je najviše korišćen za administrativne zadatke, istraživanje i razvoj, kao i za kreativne zadatke.

Izazovi u korišćenju AI
– Tehnički problemi kao što su sporost i loš kvalitet rezultata, kao i problemi u pisanju upita i pristrasnost rezultata predstavljaju značajne prepreke za efikasnije korišćenje AI.
– Postoji potreba za boljom edukacijom i resursima kako bi se radnici osposobili za efikasno korišćenje AI tehnologija.

Prekvalifikacija i obuka
– Veliki broj radnika (61 odsto) izrazio je spremnost da se prekvalifikuje kako bi ostao relevantan na tržištu rada. Posebno je to izraženo među mlađim radnicima i onima u IT sektoru.
– Identifikovana je potreba za boljim pristupom obrazovnim programima, više vremena za učenje i većom podrškom od strane poslodavaca i države.

Prema istraživanju “Decoding Global Talent 2024”, u Srbiji su različite industrije pokazale različite nivoe spremnosti na prekvalifikaciju.

 1. Prodaja i usluge za korisnike
  – 71% radnika u ovoj branši je izrazilo spremnost na prekvalifikaciju u bilo kojem trenutku.
 2. Finansijske usluge
  – 67% zaposlenih u finansijskom sektoru je spremno na prekvalifikaciju.
 3. Zanati i fizički rad
  – 66% radnika u zanatskim profesijama je pokazalo spremnost na prekvalifikaciju.
 4. Usluge i gostoprimstvo
  – 65% zaposlenih u sektoru usluga i gostoprimstva je spremno na prekvalifikaciju.
 5. Transport, logistika i upravljanje lancem snabdevanja
  – 65% radnika u ovim oblastima je spremno na prekvalifikaciju.
 6. Administracija i sekretarski poslovi
  – 62% zaposlenih u administrativnim ulogama je izrazilo spremnost na prekvalifikaciju.
 7. Upravljanje poslovanjem
  – 57% menadžera je spremno na prekvalifikaciju.
 8. Socijalne usluge
  – 57% zaposlenih u socijalnim uslugama je spremno na prekvalifikaciju.

Share.

About Author

Comments are closed.