Prof. dr Mirjana Radović Marković,

0

stalno zaposlena u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, profesor i direktor magistarskih studija na Akamai Univerzitetu; autor većeg broja knjiga, naučnih i stručnih tekstova iz oblasti ekonomije preduzetništva, redovni član Royal Society for the encouregement of Arts, Manufactures and Commerce(RSA), London, UK, i redovni član World Academy of Science and Art, SAD.

Tekst: Prirodna hrana samo za bogate?

Tekst: Da li žene mogu da budu uspešni lideri u poslu?

Tekst: Šta menadžer radi?

Tekst: Kreiranje podsticajnog okruženja

Tekst: Fizički izgled i poslovni uspeh

Tekst: Diskriminacija žena u poslovnom svetu

Tekst: Odraz čoveka

Tekst: Socijalna preduzeća

Tekst: U gradu uspavanih tornjeva

Tekst: Ključ opstanka i kontinuiteta

Tekst: Strategije višegeneracijskih porodičnih firmi

Share.

About Author

Comments are closed.