Priprema radnog okruženja za krizne situacije na primeru RNIDS-a

0

Svaka kriza predstavlja ozbiljan poslovni izazov, bez obzira da li se radi o malim preduzećima ili velikim korporacijama. Proglašenje pandemije, koja pre svega predstavlja zdravstvenu krizu, imalo je ogoman efekat i na globalnu ekonomiju. Za mnoga preduzeća to je značilo i aktiviranje planova za upravljanje kriznim situacijama i nastavak poslovanja (BC – Business Continuity). Međutim, ova kriza ima stepen nepredvidljivosti, neizvesnosti i geografske raširenosti koji prevazilazi sve ranije predviđene scenarije. Osim toga, kriza je imala različit uticaj na različite ekonomske sektore, od borbe za opstanak preduzeća do reagovanja na neočekivano povećanje potražnje.

Bez obzira o kojoj grupi preduzeća se radi, spremnost preduzeća da prilagode svoje ICT sisteme novonastaloj situaciji značajno je uticala na uspešan nastavak poslovnih aktivnosti i prevazilaženje izazova koji prate ovu krizu…

Tekst u celosti možete pročitati u specijalnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.