Primer SIEM platforme i pratećih usluga prilagođenih multicloud okruženju

0

U brzorastućem digitalnom svetu, cloud tehnologija postaje nezaobilazna komponenta poslovanja. Primetan je trend rada u multicloud okruženju, koji kombinuje resurse različitih cloud provajdera, nudeći fleksibilnost, optimizaciju troškova i poboljšanu efikasnost. Ipak, uz sve prednosti koje donose multicloud okruženja, ona takođe stavljaju korisnike pred specifične izazove, posebno u domenima upravljivosti sistema i sajber bezbednosti.

Autori: Aleksandar Kotevski, generalni direktor, i Branislav Dobrosavljević, savetnik direktora, Advanced Cyber Security (ACS), Beograd

Ističemo pre svega složenost upravljanja bezbednošću u multicloud okruženjima, izazvanu kako različitim bezbednosnim protokolima i standardima koje koriste pojedini provajderi, tako i povećanom površinom za napade. Uz to, nije lako obezbediti usklađivanje sa važećom regulativom, posebno u oblasti privatnosti podataka.

U ovom članku ukazaćemo na važnost korišćenja savremenih sistemskih rešenja za sajber bezbednost u multicloud okruženjima, i prikazati primer kvalitetnog domaćeg rešenja ACS ARMADA, SIEM bezbednosne platforme praćene sveobuhvatnim setom usluga realizovanih kroz BLUE i RED timove.

Prednosti i izazovi multicloud okruženja

Multicloud okruženja nude niz prednosti koje su ključne za moderno poslovanje. Jedna od najvažnijih prednosti je fleksibilnost – sposobnost brzog prilagođavanja resursa i usluga u skladu sa promenljivim poslovnim potrebama. To je praćeno optimizacijom troškova, jer multicloud omogućava organizacijama da biraju najisplativija rešenja za svaku od specifičnih potreba. Pored toga, multicloud pruža veću dostupnost i otpornost poslovnog sistema, jer se resursi mogu rasporediti preko više cloud platformi, čime se smanjuje rizik od degradacije ili prekida usluga. Međutim, uz sve ove i mnoge druge prednosti „računarstva u oblaku“ dolaze i značajni izazovi, posebno u pogledu sajber bezbednosti. Kompleksnost upravljanja bezbednošću u multicloud okruženjima je jedan od najvećih izazova, s obzirom na to da različiti cloud provajderi uobičajeno koriste različite bezbednosne protokole i standarde. Ovo stvara poteškoće u održavanju konzistentne bezbednosne politike i prakse. Poseban izazov je integracija i kompatibilnost sistema bezbednosti između različitih cloud platformi…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.