Predavanja: dr Nikola Čanak: Put uspeha – drugi deo

0

Delovi predavanja poređani su hronološkim redom kojim je predavač izlagao materiju, no specifičnost ovog predavanja i jeste u tome što redosled kojim se ponuđeni delovi slušaju nije bitan toliko koliko identifikacija svakog od gledalaca sa konkretnom odrednicom. Zato svako može da kreće i da se više puta vraća onom delu u kojem se najviše prepoznaje i koji je njemu lično najpotrebniji. To važi i za ovaj deo.

Share.

About Author

Comments are closed.