Praćenje emocija kao ključ internet trgovine

0

Odluke o kupovini proizvoda ili izboru određenog brenda vođene su pre svega emocijama, a tek posle njih na kupovinu utiču cena i kvalitet, zaključak je Sudije o praćenju emocija koju je sprovela agencija za digitalna rešenja Namics. Analiza emocija jedna je od najnovijih oblasti digitalnog marketinga koja će se tek razvijati tokom 2019. godine, a istraživanja u okviru nje prave se radi boljeg razumevanja internet trgovine. 

Elektronska trgovina postaje sve učestalija na globalnom nivou. Prema podacima portala Statista, ona će u 2021. godini dostići prihod od skoro pet biliona evra, a broj kupaca biće veći od dve milijarde.

Jan Keler iz beogradskog Namicsa objašnjava da je upravo to razlog zbog koga se digitalno poslovanje odskora bavi i praćenjem emocija: „Onlajn prodavnice su često jeftinije, brže i jednostavnije za korisnike i nije iznenađenje što se sve više ljudi odlučuje da nešto pronađe na internetu nego da ode u stvarnu radnju. Zbog toga e-prodavnice žele da naprave što bolju prezentaciju i da se na taj način povežu sa kupcem. U stvarnim prodavnicama to se postiže lepo složenim rafovima, mirisima i odgovarajućom muzikom, a takve stvari u internet svetu još uvek nisu moguće.ˮ

Namicsova studija je obuhvatila pet biopsiholoških parametara prikupljenih putem različitih istraživačkih alatki prikačenih za ispitanike. Provodljivost kože, električna aktivnost mozga, izrazi lica, srčana aktivnost i puls kombinovani su sa kretanjem očiju, a dobijeni podaci su obrađeni i analizirani u skladu sa različitim matematičkim i statističkim metodama.

Poznato je da se emocije iskazuju i fizičkim reakcijama kao što su lupanje srca, ubrzano disanje ili mimika, ali i da ovi izrazi mogu biti izmereni odgovarajućom opremom. Uz pomoć elektroda i senzora istraživači mogu saznati šta jedna osoba oseća, čuje ili vidi, a podaci dobijeni na ovaj način tačniji su od informacija koje ljudi daju usmeno. Na primer, istraživanje je pokazalo da se samo 18 % onoga što ljudi izgovore, poklapa sa njihovim odlukama o kupovini. U slučaju korišćenja tehnike praćenja emocija, to poklapanje je čak 90 %, objašnjava Vera Pičardo, jedna od Namicsovih stručnjaka angažovanih na pripremi „Studije o praćenju emocijaˮ.

Pičardo dodaje da ovo istraživanje potvrđuje da su odluke o kupovini uglavnom rezultat nesvesnih akcija: „Iako ljudi misle da su proizvod izabrali racionalno na osnovu cene ili kvaliteta, sve više naučnih analiza pokazalo je da veliku ulogu pri izboru proizvoda i trendova imaju emocije i nesvesni faktori. Osim emocionalne povezanosti, njihov izbor često je pojačan naizgled nevažnim činiocima poput fotografija, grafičkog dizajna i jednostavnosti upotrebe sajta.ˮ

Softverska agencija Namics više od 20 godina bavi se digitalnom transformacijom poslovanja. Trenutno zapošljava više od 550 profesionalaca u Sent Galenu, Cirihu, Frankfurtu, Minhenu, Hamburgu i Beogradu, gde ima timove za Java, .NET i Frontend programske jezike, kao i za mobilna rešenja, dizajn i QA. U novembru 2018. godine, Namics se spojio sa Merkleom, svetskim liderom za digitalna rešenja zasnovana na podacima, omogućivši softverskim inženjerima da savladaju nove usko-specifične oblasti.

Share.

About Author

Comments are closed.