Povećanje produktivnosti upotrebom AI

0

Održavanje visokog nivoa produktivnosti u poslovnom okruženju predstavlja ključni izazov za većinu organizacija. Tri ključna područja koja često stvaraju prepreke u postizanju optimalne produktivnosti su kvalitetna pretraga i dostupnost informacija, kreiranje konkretnih sadržaja i ciljano izveštavanje.

U današnjem poslovanju, sve veću primenu pronalaze alati na bazi veštačke inteligencije, kako za naprednu pretragu tako i za kreiranje sadržaja. Proces kreiranja sadržaja, bilo da se radi o tekstualnim dokumentima, prezentacijama ili drugim kompanijskim formatima, često zahteva značajno vreme i resurse. Nedostatak efikasnih alatki za kreiranje i prilagođavanje sadržaja može ograničiti produktivnost zaposlenih. Dodatno, generisanje preciznih izveštaja i dalje je teškoća za određeni broj kompanija. Ovo može uključivati prikupljanje podataka iz različitih izvora, analizu i predstavljanje informacija na jasan i razumljiv način. Automatizacija procesa generisanja izveštaja uz pomoć poslovnih analitičkih alata može ubrzati ovaj proces. Pored toga, pružanje edukacije zaposlenima o efikasnom korišćenju analitičkih alata može povećati sposobnost organizacije da brzo donosi kvalitetne odluke.

Izgleda da su ove teme već odavno prisutne u vazduhu izazova i neprilika sa kojima se kompanije susreću, pa se postavlja pitanje kako situacija na terenu ne prati ono što savremene platforme nude kao moguća rešenja. Često se priča o upotrebi veštačke inteligencije. Da li smo uopšte spremni za tako nešto? Ovom prilikom pomenućemo realne zahteve sa terena.

Šta čujemo od korisnika? Čujemo da imaju veliki broj podataka sačuvanih na raznim kompanijskim portalima, ali da ne znaju kako da dođu do najbazičnijih informacija o tome koja je procedura za službena putovanja, kako glasi polisa za zamenu poslovne opreme (telefona i računara), koja su pravila za dobijanje odgovarajućih odobrenja… To su naizgled laka pitanja odgovori na koja se sigurno kriju u mnogim dokumentima koji “spavaju” na korporativnim portalima…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.    

Share.

About Author

Comments are closed.