Poslovna informaciona rešenja: Fokus na uspešnost klijenta

0

Piše: Vesna Kovačević

Imajući u vidu potrebe lokalnog tržišta i izlazeći u susret malim preduzećima u Srbiji kompanije Microsoft i NPS zajednički su kreirale i pre godinu i po dana lansirale na tržište poslovni informacioni sistem pod nazivom Microsoft Dynamics NAV Express. Reč je, kako to informatičari objašnjavaju, o “derivatu Microsoftovog ERP rešenja Dynamics NAV” (nekada Microsoft Navision), jednog od najpoznatijih svetskih poslovnih informacionih sistema, koji je transformisan kroz predefinisanje modula i jezičko i zakonodavno prilagođavanje domaćim uslovima. Zahvaljujući tome NAV Express obezbeđuje zadovoljenje potreba poslovanja malih preduzeća, omogućavajući im i funkcije koje koriste velike kompanije u upravljaju svojim poslovanjem.

“Microsoft Dynamics NAV je sistem koji koristi preko 150 kompanija u Srbiji, pre svega iz domena srednjih i srednje velikih preduzeća. Nakon promocije najnovije verzije  Dynamics NAV 5.0 na Sinergiji u oktobru prošle godine, u aprilu je na tržište Srbije lansirana i ekspresna varijanta ovog Microsoft informacionog sistema. Njenim kreiranjem Microsoft je, zajedno sa NPS-om, hteo da se približi onom segmentu tržišta koje, iz finansijskih ili drugih razloga, nije bilo spremno za implementaciju jednog tako sofisticiranog informacionog sistema kao što je Dynamics NAV“, objašnjava logikom obuhvatanja novog tržišnog segmenta poslovne motive za razvoj NAV Expressa Nenad Aleksić, menadžer prodaje Microsoft Dynamics poslovnih rešenja.

Zahvaljujući tome, ono što je ranije bila privilegija samo srednjih i srednje velikih kompanija u Srbiji, sada je dostupno i malim i srednje malim preduzećima.

„Sada su i ona dobila standardni informacioni sistem svetske klase koji im omogućava da integrišu sve svoje poslovne procese, počevši od finansijskog menadžmenta, preko upravljanja prodajom i zalihama, pa sve do nekih specifikuma našeg tržišta kao što su integracija sa elektronskim platnim prometom, obračun zarada zaposlenih, putnih naloga i slično. Dakle, da imaju jedan integrisan sistem koji će sve njihove poslovne procese objediniti i, na kraju, omogućiti kvalitetne izveštaje menadžmentu“, kaže Aleksić, opisujući NAV Ekspress kao pravi alat za praćenje poslovanja malih preduzeća na adekvatan način.

U standardne izveštaje ovog sistema spadaju izveštaji o prodaji, nabavci, prometu, dugovanjima i potraživanjima, a moguće je kreirati i brojne specifične izveštaje (prodaja, nabavka, zalihe…).
Kada je izveštavanje u pitanju, dodatna opcija (nije deo „paketa“), uvedena sa pojavom verzije NAV Express 5.0, je i mogućnost nadgradnje izuzetno naprednim i intuitivnim BI (Business Intelligence) rešenjem. U pitanju je BI4NAV, od Microsoft korporacije nagrađeno i sada već globalno prisutno BI rešenje, proizvod NPS-ovog iskustva i razvoja. BI4NAV je izuzetno moćan „alat“ za napredno poslovno izveštavanje i detaljne analize poslovanja. Implementira se veoma brzo (nekad je dovoljan samo jedan dan), a za pregled je dovoljan i Excel. Na raspolaganju je svim aktuelnim i budućim korisnicima NAV Expressa i uz vlasničku i upravljačku strukturu, kojoj donosi najveći benefit, mogu ga koristiti bukvalno svi zaposleni, jer ne postoje ograničenja u broju korisnika.
Prilagođavajući se potrebama malih srpskih preduzeća u NAV Expressu su prekonfigurisani moduli: Finansije (glavna knjiga, analitike konta, banke, osnovna sredstva, PDV, dimenzije), Kupci i prodaja (kupci, cenovnici, rabati, porudžbine, fakture), Marketing – CRM (kontakti, zaduženja, Outlook integracija), Dobavljači i nabavka (dobavljači, porudžbine, trebovanja, kontrola faktura), Upravljanje magacinskim poslovanjem (artikli, višestruke lokacije artikala, premeštanja artikala, ponovno planiranje, zalihe, obračun zaliha, direktni troškovi), Planiranje resursa, Izveštaji (PDV knjige, bilans stanja/uspeha), Lokalni moduli (plate, sitan inventar, elektronski platni promet).

Moduli su međusobno tesno integrisani, a integracija postoji i sa ostalim Microsoft Office aplikacijama, od kojih je naročito značajna veza sa Outlookom.
„Jedna od ciljnih grupa samog NAV Expressa jesu i firme koje se bave maloprodajom, pa smo zbog specifičnosti koje postoje na našem tržištu napravili  i dodatak koji se direktno odnosi samo na firme koje imaju maloprodaju – integraciju sa lokalizovanim rešenjem za maloprodaju“, dodaje Aleksić.

Očigledne prednosti

„Benefiti koje preduzeća dobijaju implementacijom ovog rešenja su veliki“, tvrdi Miloš Drača, tim lider u kompaniji NPS, i objašnjava da se oni vide kroz standardizaciju poslovnih procesa i načina na koji se pojedini poslovni tokovi odvijaju unutar jedne firme. „Pored toga“, nastavlja, „korisnička prava ljudi unutar firme, u smislu ko šta sme a ko ne sme, a samim tim i nivo lične odgovornosti svakog pojedinca, podignuti su na značajno viši nivo.“

Kao i Nenad Aleksić ni on ne propušta da kao benefit istakne značaj dokument menadžmenta koji je sastavni deo Navisiona, pa samim tim i NAV Expressa.

„Dokumentacija, odnosno njena elektronska verzija, uvek je bila problem. Iako NAV Express ne nudi klasičan Document Management, za većinu korisnika sasvim je dovoljna i jednostavna mogućnost vezivanja za bilo koji dokument.“

Tekst u celosti možete pročitati ovde 

 

Share.

About Author

Comments are closed.