Poruka Antonija Gutereša, generalnog sekretara UN, povodom Međunarodnog dana žena

0

„Na Međunarodni dan žena, slavimo žene i devojčice širom sveta i čestitamo im za sva postignuća u borbi za ravnopravnost.

Žene i devojke su postigle velike uspehe – rušeći barijere, razbijajući stereotipe i podstičući napredak ka pravednijem i ravnopravnijem svetu.

Ipak, one se suočavaju sa ogromnim preprekama. Milijarde žena i devojaka se suočava sa marginalizacijom, nepravdom i diskriminacijom, dok uporna epidemija nasilja nad ženama sramoti čovečanstvo.

Naš svet još uvek odražava milenijume odnosa moći u kojima dominiraju muškarci.

A napredak je na udaru, uz žestoku reakciju na prava žena.

Po trenutnom tempu, pravna jednakost je udaljena nekih tri stotine godina.

Moramo biti brži.

Na Međunarodni dan žena, stojimo uz žene i devojke koje se bore za svoja prava i obavezujemo se da ubrzamo napredak.

Ovogodišnja tema – ulaganje u žene – podseća nas da je za okončanje patrijarhata potreban novac.

Moramo podržati ženske organizacije na prvoj liniji fronta.

I moramo uložiti u programe za borbu protiv nasilja nad ženama i podstaći žensko uključivanje i liderstvo u ekonomijama, digitalnim tehnologijama, izgradnji mira i klimatskim akcijama.

Sve ovo zavisi od obezbeđivanja finansijskih sredstava za održivi razvoj kako bi države imale na raspolaganju sredstva za ulaganje u poboljšanje položaja žena i devojčica.

Takođe je potrebno da povećamo broj žena liderki u biznisu, finansijama, centralnim bankama i ministarstvima finansija. Ovo može pomoći u privlačenju investicija za politike i programe koji će odgovarati na potrebe žena i devojčica.

Ženska prava su dokazan put ka pravednim, mirnim, prosperitetnim društvima. To je dobro za sve nas.

Zajedno, hajde da preduzmemo hitne mere da to postane stvarnost.

Hvala vam.“

Share.

About Author

Comments are closed.