Podrška malim preduzećima u Srbiji

0

Evropski investicioni fond (EIF) i Erste banka Srbija su potpisali novi ugovor o garanciji čiji je cilj pružanje podrške mikro preduzećima u Srbiji u okviru Programa EU za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).

Vrednost kreditnog portfolija u okviru pomenutog ugovora o garanciji u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije iznosi 4,7 miliona evra za oko 800 mikro korisnika kredita u Srbiji koji će iskoristiti prednosti povoljnih kredita bez pružanja dodatnih garancija.

Erste banka Srbija će postepeno sprovoditi program socijalnog bankarstva, počev od ponuda za novoosnovana preduzeća i socijalne preduzetnike, nakon čega će u 2017. uslediti ponude za organizacije civilnog društva dok je za 2018. godinu planiran razvoj ponuda za fizička lica sa malim primanjima.

EIF ne pruža direktnu finansijsku podršku preduzećima, već ovaj instrument sprovodi  preko lokalnih finansijskih posrednika poput institucija koje se bave mikrofinansiranjem, socijalnim finasiranjem i garantnih institucija, kao i banaka koje posluju širom država članica EU i drugih zemalјa koje učestvuju u programu EaSI. Posrednici sarađuju direktno sa zainteresovanim stranama na pružanju podrške u okviru programa EaSI.

Mikro preduzeća koja žele da se prijave za mikro kredite u okviru programa EaSI u Srbiji to mogu da učine direktnim kontaktiranjem jedne od 76 poslovnica Erste banke širom Srbije.

Share.

About Author

Comments are closed.