Ozbiljno i odgovorno

0

Intervju uradila: Vesna Kovačević

Pandemija COVID 19 zauvek je promenila način na koji radimo. Neophodnost izmena modela poslovanja učinila je digitalnu transformaciju imperativom, a znanje, inovativnost i kreativnost podrazumevanim, postavljajući nove izazove pred kompanije. Prilagođavanje tim brzim i značajnim promenama najčešće nije nimalo jednostavno. Kako je kroz ovaj lavirint turbulencija prošla kompanija Ingram Micro i šta donosi budućnost predočio nam je Vladimir Popović, izvršni direktor Ingram Microa za Jugoistočnu Evropu.

Konstatujući da je pandemija eskalirala potrebu organizacija za transformacijom kako bi odgovorile na neočekivane promene u ponašanju klijenata i nove tržišne rizike, gospodin Popović je uveren da i u 2022. godini, kada je u pitanju digitalizacija poslovanja, možemo da očekujemo nastavak procesa modernizacije i optimizacije poslovnih procesa, ali i razvoj bezbednosti. Optimističan je i kada je reč o povećanju efikasnosti državne uprave.

Ipak, budući da ceo svet prolazi kroz transformaciju, naš sagovornik, kao i više puta do sada, ističe neophodnost preispitivanja i ponovnog definisanja prioriteta dugoročne strategije i digitalnog portfolija svake kompanije. Njegov savet je, kaže, da najpre treba redefinisati strategiju i u skladu sa njom sprovoditi transformaciju uz pouzdane partnere sa dokazanim iskustvom.

Vladimir Popović

Uspeh partnera kao vlastiti uspeh

A kompanija Ingram Micro je svakako jedna od onih koje svojim partnerima pružaju sveobuhvatnu podršku, nudeći im širok izbor programa i usluga, od sredstava za finansiranje, obrazovanje, obuku i razvoj poslovanja, do marketinških usluga i tehničke pomoći pre i nakon prodaje. Pored segmenta preprodaje tehnoloških rešenja, Ingram Micro svojim partnerima pruža i mogućnost povezivanja sa globalnim i lokalnim tržištima, tehnologijama i resursima na tržištu i prodaje njihovih proizvoda.

“Naše usluge prevazilaze klasičnu distribuciju – nudimo marketing, obrnutu logistiku i paket usluga kako bismo naše partnere brzo, precizno i efikasno povezali sa njihovim kupcima. Uspeh naših partnera je merilo našeg uspeha i zbog toga smo im u potpunosti posvećeni u svim aspektima poslovanja“, objasnio je Vladimir Popović, ostajući dosledan u svom odgovoru na naše (i u nekim prethodnim razgovorima postavljano) pitanje o celovitoj podršci koju kompanija obezbeđuje svojim partnerima.

Korisnici u fokusu

Prethodne dve pandemijske godine imale su ogroman uticaj na poslovanje svih kompanija, gurnuvši ih u vrtlog rapidnih promena i zahtevajući od njih vešto balansiranje i kada je u pitanju primena tehnologija u vlastitom ekosistemu i kada su u pitanju potrebe klijenata. Ingram Micro je, po rečima našeg sagovornika, i u ovo izazovno vreme uspeo da napreduje, upravo zato što je, pored ostalog, poštovao aksiom da bez klijenata nema ni budućnosti biznisa.

“U ove dve godine Ingram Micro se razvio zahvaljujući veštom prepoznavanju potreba korisnika kada su u pitanju security, virtualizacija i infrastukturna oprimizacija. Potrebe tržišta i korisnika uspeli smo da zadovoljimo u saradnji sa partnerima”, nije propustio priliku Vladimir Popović da još jednom istakne značaj partnera, ali i da naglasi činjenicu da za Ingram Micro i u uslovima novih modela i obrazaca poslovanja korisnik ostaje na prvom mestu.

Značaj permanentne edukacije

Kao jedan od odgovora na pandemijske uslove poslovanja mnoge kompanije su dozvolile zaposlenima rad od kuće, da bi on postepeno bio sve više zamenjivan hibridnim modelom rada. Radikalni pomak u na­či­nu po­slo­va­nja zahteva od organizacija da opreme svo­ju rad­nu sna­gu neo­p­hod­nim ala­ti­ma za rad na daljinu i re­sur­si­ma za ja­ča­nje si­gur­no­sti po­slo­va­nja. No, tu se kao dodatna prepreka često javlja nedostatak dovoljnog broja IT stručnjaka sa potrebnim veštinama i znanjima. Tako istraživanje koje je sproveo International Information System Security Certification Consortium – (ISC)predviđa da će 2022. godine postojati deficit od 1,8 miliona kvalifikovanih stručnjaka za Cyber Security. Osnovni način za prevazilaženje ovog jaza jeste obuka, a Ingram Micro je prepoznat po izuzetno kvalitetnim Cyber Security treninzima.

“Pretnje sajber bezbednosti ne treba shvatiti olako u kontekstu daljinski povezane radne snage. Naglasak mora biti na edukaciji izolovane i ranjive radne snage i podržavanju grupisanja zaposlenih u snažnu prvu liniju odbrane”, upozorava naš sagovornik. “Bez obzira da li ste profesionalac na početnom nivou željan znanja iz oblasti informacione bezbednosti ili napredni stručnjak za bezbednost spreman da preuzme sledeći sigurnosni izazov, Ingram Micro ima kurs za obuku koji odgovara vašem nivou znanja i ambicijama”, naglašava on.

Ingram Micro Cyber Security treninzi su dizajnirani tako da promovišu kritičko razmišljanje o konceptima sajber bezbednosti, jer se oni odnose na dnevne aktivnosti. Njihovi treneri diskutuju o primerima iz stvarnog sveta, koji će polaznicima pomoći da shvate i procene dubinu i svrhu odgovarajućih Cyber Security koncepata.

“Potreba za kvalitentim i stručnim kadrom sve je veća. U tom domenu, security zauzima prvo mesto na lestvici prioriteta, ali ne treba potcenjivati ni bažicne treninge i edukacije kakvi su, recimo, oni u oblasti virtualizacije, menadžmenta…”, kaže Vladimir Popović.

Jedinstvena stručna praksa

I zaista, Ingram Micro veliku pažnju posvećuje i drugim vidovima obuke stručnih kadrova i unapređenju znanja u oblasti IT-a.

“Mi smo uveli ne samo klasične obuke, već i stručne prakse koje se realizuju u saradnji sa univerzitetima”, podseća izvršni direktor kompanije Ingram Micro za Jugoistočnu Evropu. “Ingram Micro Adriatic je kreirao Internship program u saradnji sa tehničkim fakultetima u Srbiji – Elektrotehničkim i Računarskim fakultetom u Beogradu i Elektronskim fakultetom u Nišu. Program stažiranja je uzbudljiva prilika da se otvore vrata novim diplomiranim inženjerima; da podelimo znanja, perspektive IT distibutera i da potencijalno angažujemo studente na globalnim IT projektima.”

Program nudi atraktivnu agendu za buduće mlade inženjere, njihov profesionalni razvoj i praktičnu obuku, kao i mogućnost umrežavanja sa ljudima u celoj industriji.

Radeći na pravim projektima, uz vođstvo i podršku mentora, studenti imaju priliku da unaprede svoje znanje i steknu dragoceno iskustvo”, navodi naš sagovornik i još jednom ističe uverenost svoje kompanije u značaj obuke kadrova i stalnog unapređenja njihove  stručnosti.

Ingram Micro Center of Excellence

Ingram Micro je među prvima uočio da se uloga distributera IT opreme sve više pomera sa pružanja klasične logističke i finansijske podrške partnerima prema uvođenju i inženjerske tehničke podrške, kako u delu edukacije partnerske mreže, tako i u presales fazi i postsales fazi implementacije rešenja i proizvoda iz portfolija distributera. Kao jedan od vodećih distributera, kompanija je prepoznala zahtev i potrebu partnera za ovakvom vrstom usluga, te se iz tog razloga pristupilo formiranju centralizovanih Centara ekspertize (tzv. Center of Excellences) na nekoliko lokacija u svetu, među kojima i u Beogradu.

U Beogradu je formirano šest centara ekspertize (Cisco Center of Excellence, Azure Center of Excellence, Cyber Security Center of Excellence, RedHat Center of Excellence, APC Center of Exellence, ​UIpath Ceter of Excellence), čija je primarna namena da pomognu Ingram Micro partnerima na globalnom nivou da lakše pozicioniraju i implementiraju rešenja iz Ingram Micro portfolija proizvoda.

Ovi centri stručnosti omogućavaju i da inženjeri Ingram Microa budu deo atraktivnih i izazovnih inženjerskih projekata, pružajući svima priliku da napreduju i rastu zajedno.

U skladu s promenama

Kompanija Ingram Micro pomaže svojim partnerima da u praksi iskoriste sav potencijal naprednih tehnologija, obezbeđujući im odgovarajuće alate i podršku za uspešno poslovanje, ali i sama nastoji da održi korak sa vremenom i činjenicom da je pandemija COVID 19 donela trajne promene u način rada i korporativno upravljanje.  

Tako, po rečima našeg sagovornika, i sami rade na jačanju kadrova, a i prihvatili su hibridni oblik rada, minimizirajući fizičko prisustvo zaposlenih u kompaniji. Uprkos tome, kaže, timski duh je održan, a radna atmosfera očuvana.

Izazovi koje je pred kompanije postavila “nova normalnost” za Ingram Micro su bili podsticaj da se realnije sagledaju potrebe zaposlenih i ponude rešenja za efikasnije i efektnije obavljanje poslova.  

Međutim, i u vreme pandemije Ingram Micro je i dalje prevashodno mislio na svoje partnere i krajnje korisnike, pa je radi podrške njihovoj konstantnoj edukaciji, a imajući u vidu bezbednost polaznika, u svoju ponudu uvrstio čitav set virtuelnih treninga koje vodi instruktor (Virtual Instructor Led Trainings – VILT). Ova praksa nastavlja se i dalje.

I dok se mnogi žale da je kriza izazvana virusom korona bitno uticala na njihovu produktivnost i obim poslovanja, Ingram Micro se danas može pohvaliti proširenjem svojih kompetencija i polja rada, te nastavljanjem trenda uspešnosti u Adrijatik regiji.

Kratak pogled u budućnost 

Na pitanje o planovima i aktivnostima kompanije Ingram Micro u narednom periodu, Vladimir Popović je dao kratak i koncizan odgovor: “Pratimo trendove.”

Slediće, kaže, zahteve tržišta i sarađivati sa privredom, a u fokusu će im i dalje biti digitalizacija, omogućavanje efikasnog rada i praćenja procesa.

“Zahvaljujući globalnoj infrastrukturi i fokusu na cloud tehnologijama, logistici i naprednim tehnološkim rešenjima, mi obezbeđujemo da naši partneri dobiju odgovarajuće alate i podršku za uspešno poslovanje”, ističe kao konstantu sada i u buduće naš sagovornik.

Obećava i proširenje potrfolija, a razgovor zaključuje još jednim ukazivanjem na značaj edukacije i stalne posvećenosti kompanije Ingram Micro pružanju naprednih rešenja i vrhunskih usluga partnerima.

Share.

About Author

Comments are closed.